2017

ROZKAZ L1/2017

Jastrzębie-Zdrój, 09.01.2017.

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L. 1/2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1 Podaję do wiadomości, że z uwagi na uzyskane w dniu dzisiejszym informacji zawieszam hm. Piotra Piotrowicza w prawach członka ZHP oraz kieruję sprawę do Sądu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej. 
1.2.2 Podaję do wiadomości, że z uwagi na uzyskane w dniu dzisiejszym informacji zawieszam pwd. Anetę Pieroń w prawach członka ZHP oraz kieruję sprawę do Sądu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej.

Czuwaj!
/-/ hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L2/2017

Jastrzębie-Zdrój, 11.01.2017.

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L. 2/2017

2 Hufiec
2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1 Powołuję z dniem 11.01.2017r. druha phm. Krzysztofa Sobczyka komendantem Akcji Szkoleniowej Hufca Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta, która odbędzie się w dniach 14 stycznia – 21 stycznia 2017 w Jastrzębiu - Zdroju. 
3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1 Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca zamykam negatywnie okres próby Próbnej Drużynie Harcerskiej HALNY.
3.2.2 Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca zamykam negatywnie okres próby Próbnej Drużynie Harcerskiej CISZA PRZED BURZĄ.
3.2.3 Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca rozwiązuję 27 Wielopoziomową Drużynę Harcerską ESKULAPY.
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej HALNY druhnę phm. Barbarę Niemczyk.
3.3.2 Zwalniam z funkcji drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej CISZA PRZED BURZĄ druhnę pwd. Anetę Pieroń.
3.3.3 Zwalniam z funkcji drużynowego 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej ESKULAPY druha pwd. Tomasza Zgórskiego.
7. Mianowania instruktorów
7.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.01.2017r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnie Ewie Tokarczyk-Królik.
7.2 Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28.12.2016r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Maciejowi Ludwiczak.

Czuwaj!
/-/ hm. Adrian Kapica ŻJ

pobierz

ROZKAZ L3 /2017

Jastrzębie-Zdrój, 8 lutego 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta

ROZKAZ L3 /2017

1. Uchwały Komendy Hufca.
1.1 Uchylam Uchwałę Komendy Hufca z 4 stycznia 2017 roku dotyczącą rozwiązania 27 WDW Eskulapy i zwolnienia z funkcji Drużynowego pwd. Tomasza Zgórskiego i w związku z tym zmieniam rozkaz Komendanta Hufca L2/2017 z 11 stycznia 2017 roku poprzez uchylenie punktu 3.2.3 oraz punktu 3.3.3. 1.1.1 Zobowiązuję pwd. Tomasza Zgórskiego do dostarczenia kompletnej dokumentacji pracy drużyny w postaci książki pracy drużyny do KRH do ostatniego dnia lutego 2017 roku.
1.2 Ustanawiam 22 lutego 2017 roku dniem mundurowym i Zachęcam wszystkich Harcerzy i instruktorów hufca do spędzenia tego dnia w mundurze i dzielenia się zdjęciami na fan page hufca. 
1.3 Zobowiązuje wszystkie drużyny hufca do zebrania składek harcerskich za okres do września 2017 roku do końca marca 2017 roku. 
3. Drużyny. 
3.2 Zmiany organizacyjne. 
3.2.1 Powołuję na okres próbny „Drużynę Wataha – Wilcze Tropy”. 
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych. 
3.3.1 Mianuję dh. Joannę Nowak drużynową Próbnej Drużyny Harcerskiej Wataha-Wilcze Tropy i zobowiązuję ją do ukończenia kursu drużynowych w terminie pół roku od dnia wydania rozkazu. 
3.3.2 zwalniam dh. Klaudię Karwacką z funkcji drużynowej 14 Drużyny Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej. 
3.3.3 Na wniosek Rady 14 Drużyny Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej Mianuję dh. Katarzynę Skowrońską drużynową 14 Drużyny Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej. 
5. Szczepy, związki drużyn. 
5.1 Nadanie imion, nazw, sztandarów. 
5.1.1 Na wniosek Rady Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego nadaję mu nazwę „Czarno to widzę”. 
5.3 Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn. 
5.3.1 Zwalniam hm. Piotra Piotrowicza z funkcji Komendanta Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego „Czarno to widzę”. 
5.3.2 Na wniosek Rady Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego „Czarno to widzę” mianuję pwd. Ewę Tokarczyk-Królik Komendantem Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego „Czarno to widzę” 
7. Mianowania instruktorów. 
7.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika. 
7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 08.02.2017r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczka H.O. Dawidowi Firlejowi. 
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
12.1 Udzielam pochwały za reprezentowanie Hufca w Rajdzie Martyrologii Narodów zorganizowanym w 72 rocznicę Marszu Śmierci - dla upamiętnienia osób w nim poległych następującym druhną i druhom:
• Kamil Kobylecki,
• Daria Wac, 
• Marcin Wieczorek,
• Jakub Rogalski,
• Kalina Sobczyk,
• Marlena Czarnecka,
• Aleksandra Pochopień.

Czuwaj Ahoj 
Komendant Hufca hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L4/2017

Jastrzębie-Zdrój, 22 lutego 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta

ROZKAZ L4/2017

13. Inne
13.1 Z okazji Dnia Myśli Braterskiej życzę wszystkim harcerzom, instruktorom oraz gościom tak licznie przybyłym na obchody tej jakże ważnej dla całej skautowej rodziny uroczystości wiele uśmiechu na twarzy oraz by braterska idea nigdy nie pozwalała nam zapomnieć, że jesteśmy tu po to by zostawić świat choć odrobinę lepszym, niż go zastaliśmy, jednocześnie dziękując wszystkim za tak liczne uczestnictwo w tym wydarzeniu.

Czuwaj Ahoj
Komendant Hufca hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L5/2017

Jastrzębie-Zdrój, 8 marca 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta

ROZKAZ L5/2017

2. Hufiec.
2.1 Zwolnienia. 
2.1.1 Zwalniam z hm. Adriana Kapicę z funkcji Przewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich oraz zwalniam go z pracy w Komisji Stopni Instruktorskich. Druhowi dziękuję za wieloletnią pracę na rzecz Komisji. 
2.2 Mianowania, 
2.2.1 Mianuję hm. Katarzynę Hońską-Guzik Przewodniczącą Komisji Stopni Instruktorskich. 
2.2.2 Mianuję pwd. Justynę Nowak szefową biura hufca. 
3. Drużyny. 
3.2 Zmiany organizacyjne. 
3.2.1 Otwieram okres próbny Gromadzie Zuchowej „Odkrywcy Nibylandii”. 
3.2.2 Z dniem 1 marca 2017 roku otwieram okres próbny Drużynie Starszoharcerskiej „Żyjących Prawem Wilka” 
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych. 
3.3.1 Mianuję dh. Kornelę Brzozowską drużynową Próbnej Gromady Zuchowej „Odkrywcy Nibylandii”. 
3.3.2 Mianuję H.O. Dawida Firleja drużynowym Próbnej Drużyny Starszoharcerskiej „Żyjących Prawem Wilka” 
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody. 
12.1 Udzielam pochwały za pomoc w organizacji eliminacji miejskich młodzieżowego turnieju turystyczno-krajoznawczego następującym druhnom i druhom z 27 WDH „Eskulapy”:
• Nikola Michalak,
• Natalia Fiszer,
• Dawid Gardian,
• Oliwier Gozdur 
13. Inne. 
13.1 Wszystkim powołanym w dniu dzisiejszym do pełnienia służby w naszym hufcu życzę owocnej pracy i wiele satysfakcji z wykonywania powierzonych zadań. 
13.2 Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim Druhnom wszystkiego dobrego i dużo uśmiechu na twarzy ☺.

Czuwaj Ahoj
Komendant Hufca hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L6/2017

Jastrzębie-Zdrój, 12 kwietnia 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L6/2017

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Informuję, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2017 roku podjęła uchwałę 11/2017 w sprawie zajęcia stanowiska o wysokości kwoty
składki zadaniowej na Inaugurację Sezonu Nawigacyjnego.

13. Inne.
13.1 Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkim zuchom, harcerzom iinstruktorom zdrowych i wesołych świąt oraz dużo spokoju i czasu spędzonego w
rodzinnej atmosferze.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L7/2017

Wisła Wielka, 2 maja 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L7 /2017

1. Zarządzenia i informacje.
1.1 Serdecznie witam na Inauguracji Sezonu Nawigacyjnego 2017 wszystkie zuchy, harcerzy i instruktorów oraz przybyłych gości. Dziękuję za tak liczne przybycie i życzę dobrej zabawy oraz wspaniałych przeżyć.
13. Inne.
13.1 Otwieram próbę na sprawność młody obywatel, śpiewak i załogant wszystkim uczestnikom Inauguracji Sezonu Nawigacyjnego 2017.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L 13/2017

Jastrzębie-Zdrój, 3 października 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta

ROZKAZ L 13/2017

1. Zarządzenia i Informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Ogłaszam listę uczestników Zjazdu Sprawozdawczego Hufca Jastrzębie-Zdrój z czynnym prawem wyborczym, który odbędzie się 22 listopada 2017 roku o godzinie 18:00 w siedzibie Hufca Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1 Maja 39-41 w Jastrzębiu-Zdroju: 

1. Dagmara Topolska – Drużynowa 2 GZ „Potwory i Spółka”, skarbnik hufca
2. pwd. Ewa Tokarczyk-Królik drużynowa 4 GZ „Króliczki”, komendant Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego „Czarno to widzę”
3. H.O. Nikola Podejma Drużynowa PGZ „Żabki”
4. sam. Kornela Brzozowska Drużynowa PGZ „Odkrywcy Nibylandii”
5. pwd. Justyna Nowak załogowa załogi wilczków „Wesoła Załoga Poszukiwaczy Przygód” 11 HDWP „Golęszyce”
6. pwd. Sabina Ludwiczak załogowa załogi jungów „Mokre Stopy” 11 HDWP „Golęszyce”, zastępca przewodniczącego KRH
7. Wioletta Gawin Drużynowa 1 WDH „Cichociemni”
8. sam. Katarzyna Skowrońska Drużynowa 14 DR im. Krysi Niżyńskiej
9. pwd. Tomasz Zgórski Drużynowy 27 WDH „Eskulapy”
10. pwd. Dawid Firlej Drużynowy PDSH „Żyjący Prawem Wilka”
11. pwd. Joanna Nowak Drużynowa PDH „Wataha – Wilcze Tropy”
12. Pwd. Sebastian Nowak przyboczny PDH „Wataha – Wilcze Tropy”
13. Marcin Krzysteczko załogowy załogi kadetów 11 HDWP „Golęszyce”
14. H.O. Monika Gawlas Drużynowa 1 DNS „Na przełaj”
15. phm. Krzysztof Sobczyk drużynowy 36 HDCzB, członek KH do spraw pracy z kadrą
16. pwd. Adrianna Smołka drużynowa 3 DH „Zorza”, członek KRH
17. phm. Leon Suski drużynowy 11 HDWP „Golęszyce”, przewodniczący KRH
18. phm. Barbara Niemczyk Członek KH ds. programu
19. phm. Dorota Sikora Członek KH ds. organizacyjnych, członek KSI
20. hm. Marian Mazur kwatermistrz hufca, członek KH, członek KSI
21. pwd. Mariusz Królik zastępca kwatermistrza hufca
22. hm. Katarzyna Hońska-Guzik przewodnicząca KSI
23. phm. Aneta Rizos sekretarz KSI
24. hm. Adrian Kapica załogowy załogi wędrowniczej 11 HDWP „Golęszyce”, komendant hufca

13. Inne.
13.1. Z okazji urodzin składam druhnie Pauli Kantor najserdeczniejsze życzenia i życzę wiele przygód na harcerskim szlaku.

Czuwaj Ahoj
Komendant Hufca hm. Adrian Kapica ŻJ

pobierz