2017

ROZKAZ L1/2017

Jastrzębie-Zdrój, 09.01.2017.

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L1/2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1 Podaję do wiadomości, że z uwagi na uzyskane w dniu dzisiejszym informacji zawieszam hm. Piotra Piotrowicza w prawach członka ZHP oraz kieruję sprawę do Sądu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej. 
1.2.2 Podaję do wiadomości, że z uwagi na uzyskane w dniu dzisiejszym informacji zawieszam pwd. Anetę Pieroń w prawach członka ZHP oraz kieruję sprawę do Sądu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej.
1.2.3 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2017 podjęła uchwałę nr 1/2017 dotyczacą rozwiązania 27 WDW Eskulapy i zwolnienia z funkcji Drużynowego pwd. Tomasza Zgórskiego.
1.2.4 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2017 roku podjęła uchwałę  nr 2/2017 w sprawie uchwalenia dodatkowej składki zadaniowej za udział w Zimowej Akcji Szkoleniowej 2017.

 

Czuwaj!
/-/ hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L2/2017

Jastrzębie-Zdrój, 11.01.2017.

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L. 2/2017

2 Hufiec
2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1 Powołuję z dniem 11.01.2017r. druha phm. Krzysztofa Sobczyka komendantem Akcji Szkoleniowej Hufca Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta, która odbędzie się w dniach 14 stycznia – 21 stycznia 2017 w Jastrzębiu - Zdroju. 
3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1 Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca zamykam negatywnie okres próby Próbnej Drużynie Harcerskiej HALNY.
3.2.2 Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca zamykam negatywnie okres próby Próbnej Drużynie Harcerskiej CISZA PRZED BURZĄ.
3.2.3 Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca rozwiązuję 27 Wielopoziomową Drużynę Harcerską ESKULAPY.
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej HALNY druhnę phm. Barbarę Niemczyk.
3.3.2 Zwalniam z funkcji drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej CISZA PRZED BURZĄ druhnę pwd. Anetę Pieroń.
3.3.3 Zwalniam z funkcji drużynowego 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej ESKULAPY druha pwd. Tomasza Zgórskiego.
7. Mianowania instruktorów
7.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.01.2017r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnie Ewie Tokarczyk-Królik.
7.2 Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28.12.2016r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Maciejowi Ludwiczak.

Czuwaj!
/-/ hm. Adrian Kapica ŻJ

pobierz

ROZKAZ L3 /2017

Jastrzębie-Zdrój, 8 lutego 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta

ROZKAZ L3 /2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1 Uchylam Uchwałę Komendy Hufca z 4 stycznia 2017 roku dotyczącą rozwiązania 27 WDW Eskulapy i zwolnienia z funkcji Drużynowego pwd. Tomasza Zgórskiego i w związku z tym zmieniam rozkaz Komendanta Hufca L2/2017 z 11 stycznia 2017 roku poprzez uchylenie punktu 3.2.3 oraz punktu 3.3.3. 1.1.1 Zobowiązuję pwd. Tomasza Zgórskiego do dostarczenia kompletnej dokumentacji pracy drużyny w postaci książki pracy drużyny do KRH do ostatniego dnia lutego 2017 roku.
1.2.2  Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 1 lutego 2017 roku podjęła uchwałę 3/2017 w sprawie ogłoszenia 22 lutego 2017 “dniem mundurowym”. Zachęcam wszystkich Harcerzy i instruktorów hufca do spędzenia tego dnia w mundurze i dzielenia się zdjęciami na fan page hufca. 
1.2.3  Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 1 lutego 2017 roku podjęła uchwałę 4/2017 w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej za udział w harcerskiej akcji letniej – obozu hufca.
1.2.4 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 1 lutego 2017 roku podjęła uchwałę 5/2017 w sprawie odpłatności za obóz harcerski zorganizowany dla młodzieży niezrzeszonej w Karpaczu.
1.2.5   Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 1 lutego 2017 roku podjęła uchwałę 6/2017w sprawie uregulowania zaległości za składki członkowskie 2017.
1.2.6 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 1 lutego 2017 roku podjęła uchwałę 7/2017 w sprawie uchwalenia dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na biwak szkutniczy 11 HDWP Golęszyce.
1.2.7 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 1 lutego 2017 roku podjęła uchwałę 8/2017 w sprawie uchwalenia dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na ZWW.
3. Drużyny. 
3.2 Zmiany organizacyjne. 
3.2.1 Powołuję na okres próbny „Drużynę Wataha – Wilcze Tropy”. 
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych. 
3.3.1 Mianuję dh. Joannę Nowak drużynową Próbnej Drużyny Harcerskiej Wataha-Wilcze Tropy i zobowiązuję ją do ukończenia kursu drużynowych w terminie pół roku od dnia wydania rozkazu. 
3.3.2 zwalniam dh. Klaudię Karwacką z funkcji drużynowej 14 Drużyny Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej. 
3.3.3 Na wniosek Rady 14 Drużyny Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej Mianuję dh. Katarzynę Skowrońską drużynową 14 Drużyny Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej. 
5. Szczepy, związki drużyn. 
5.1 Nadanie imion, nazw, sztandarów. 
5.1.1 Na wniosek Rady Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego nadaję mu nazwę „Czarno to widzę”. 
5.3 Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn. 
5.3.1 Zwalniam hm. Piotra Piotrowicza z funkcji Komendanta Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego „Czarno to widzę”. 
5.3.2 Na wniosek Rady Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego „Czarno to widzę” mianuję pwd. Ewę Tokarczyk-Królik Komendantem Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego „Czarno to widzę” 
7. Mianowania instruktorów. 
7.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika. 
7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 08.02.2017r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczka H.O. Dawidowi Firlejowi. 
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
12.1 Udzielam pochwały za reprezentowanie Hufca w Rajdzie Martyrologii Narodów zorganizowanym w 72 rocznicę Marszu Śmierci - dla upamiętnienia osób w nim poległych następującym druhną i druhom:
• Kamil Kobylecki,
• Daria Wac, 
• Marcin Wieczorek,
• Jakub Rogalski,
• Kalina Sobczyk,
• Marlena Czarnecka,
• Aleksandra Pochopień.

Czuwaj Ahoj 
Komendant Hufca hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L4/2017

Jastrzębie-Zdrój, 22 lutego 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta

ROZKAZ L4/2017

13. Inne
13.1 Z okazji Dnia Myśli Braterskiej życzę wszystkim harcerzom, instruktorom oraz gościom tak licznie przybyłym na obchody tej jakże ważnej dla całej skautowej rodziny uroczystości wiele uśmiechu na twarzy oraz by braterska idea nigdy nie pozwalała nam zapomnieć, że jesteśmy tu po to by zostawić świat choć odrobinę lepszym, niż go zastaliśmy, jednocześnie dziękując wszystkim za tak liczne uczestnictwo w tym wydarzeniu.

Czuwaj Ahoj
Komendant Hufca hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L5/2017

Jastrzębie-Zdrój, 8 marca 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta

ROZKAZ L5/2017

 

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
1.2.1 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 1 marca 2017 roku podjęła uchwałę 10/2017 w sprawie uchwalenia składki członkowskiej zadaniowej na Rajd Arsenał.

2. Hufiec.
2.1 Zwolnienia. 
2.1.1 Zwalniam z hm. Adriana Kapicę z funkcji Przewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich oraz zwalniam go z pracy w Komisji Stopni Instruktorskich. Druhowi dziękuję za wieloletnią pracę na rzecz Komisji. 
2.2 Mianowania, 
2.2.1 Mianuję hm. Katarzynę Hońską-Guzik Przewodniczącą Komisji Stopni Instruktorskich. 
2.2.2 Mianuję pwd. Justynę Nowak szefową biura hufca. 
3. Drużyny. 
3.2 Zmiany organizacyjne. 
3.2.1 Otwieram okres próbny Gromadzie Zuchowej „Odkrywcy Nibylandii”. 
3.2.2 Z dniem 1 marca 2017 roku otwieram okres próbny Drużynie Starszoharcerskiej „Żyjących Prawem Wilka” 
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych. 
3.3.1 Mianuję dh. Kornelę Brzozowską drużynową Próbnej Gromady Zuchowej „Odkrywcy Nibylandii”. 
3.3.2 Mianuję H.O. Dawida Firleja drużynowym Próbnej Drużyny Starszoharcerskiej „Żyjących Prawem Wilka” 
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody. 
12.1 Udzielam pochwały za pomoc w organizacji eliminacji miejskich młodzieżowego turnieju turystyczno-krajoznawczego następującym druhnom i druhom z 27 WDH „Eskulapy”:
• Nikola Michalak,
• Natalia Fiszer,
• Dawid Gardian,
• Oliwier Gozdur 
13. Inne. 
13.1 Wszystkim powołanym w dniu dzisiejszym do pełnienia służby w naszym hufcu życzę owocnej pracy i wiele satysfakcji z wykonywania powierzonych zadań. 
13.2 Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim Druhnom wszystkiego dobrego i dużo uśmiechu na twarzy ☺.

Czuwaj Ahoj
Komendant Hufca hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L6/2017

Jastrzębie-Zdrój, 12 kwietnia 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L6/2017

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Informuję, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2017 roku podjęła uchwałę 11/2017 w sprawie zajęcia stanowiska o wysokości kwoty
składki zadaniowej na Inaugurację Sezonu Nawigacyjnego.

13. Inne.
13.1 Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkim zuchom, harcerzom iinstruktorom zdrowych i wesołych świąt oraz dużo spokoju i czasu spędzonego w
rodzinnej atmosferze.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L7/2017

Wisła Wielka, 2 maja 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L7 /2017

1. Zarządzenia i informacje.
1.1 Serdecznie witam na Inauguracji Sezonu Nawigacyjnego 2017 wszystkie zuchy, harcerzy i instruktorów oraz przybyłych gości. Dziękuję za tak liczne przybycie i życzę dobrej zabawy oraz wspaniałych przeżyć.
13. Inne.
13.1 Otwieram próbę na sprawność młody obywatel, śpiewak i załogant wszystkim uczestnikom Inauguracji Sezonu Nawigacyjnego 2017.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L8/2017

Jastrzębie-Zdrój, 3 maja 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komenda Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L8 /2017

1. Zarządzenia i informacje.
1.1 Dziękuję wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom za udział w Inauguracji Sezonu Nawigacyjnego 2017. Gratuluję wszystkim osiągniętych wyników, wspólnej pracy oraz zaangażowania w to wydarzenie.
13. Inne.
13.1 Przyznaję uczestnikom Inauguracji Sezonu Nawigacyjnego 2017 sprawności: sprawność młody obywatel, śpiewak, załogant.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L9/2017

Jastrzębie-Zdrój, 24 maja 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L9 /2017


1.Zarządzenia i informacje.
1.2 Informacje.
1.2.1 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 roku podjęła uchwałę 12/2017 w sprawie uchwalenia kwoty odpłatności za udział w półkoloniach.
1.2.2 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 roku podjęła uchwałę 13/2017 w sprawie zwołania zjazdu sprawozdawczego hufca.
1.2.3 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 roku podjęła uchwałę 14/2017 w sprawie uchwalenia dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na wyjazd 2 GZ “Potwory i Spółka”.
1.2.4  Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 roku podjęła uchwałę 15/2017 w sprawie uchwalenia dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej za wyjazd na Odrzański Spływ Wiosenny.
1.2.5 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 roku podjęła uchwałę 16/2017 w sprawie uchwalenia dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej za udział w Manewrach Techniczno-Obronnych Hufca.
1.2.6 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 roku podjęła uchwałę 17/2017 w sprawie terminu organizacji MTO Hufca.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1 Udzielam pochwały za reprezentowanie Hufca w obchodach święta Konstytucji 3 maja oraz Dnia Zwycięstwa wszystkim zuchom, harcerzom, wędrownikom i instruktorom, który brali udział w tych wydarzeniach.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L10/2017

Jastrzębie-Zdrój, 14 czerwca 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L10 /2017

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1 Udzielam pochwały za olbrzymi wkład pracy w piknik rodzinny, dni miasta Jastrzębie-Zdrój oraz festyn rodzinny w SP 5 w Jastrzębiu-Zdroju kwatermistrzowi hufca
hm. Marianowi Mazurowi. Druhowi dziękuję bardzo za zaangażowanie i poświęcony czas.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L11/2017

Jastrzębie-Zdrój, 2 lipca 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L15 /2017

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L.17/2018 z dnia 21 czerwca 2017 r

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1.3. Mianuję hm. Adriana KAPICĘ Komendantem Obozu harcerskiego odbywającego się w termianie: 01-15.07.2017 w Zarzeczu.

CZUWAJ!
hm.Anna Peterko

6.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę na stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druha Mariusza Królika.
6.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich potwierdzam stopień przewodnika zdobyty w organizacji Royal Rangers Polska i dopuszczam do złożenia zobowiązania
instruktorskiego druhnę Joannę Nowak i druha Sebastiana Nowaka.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L12/2017

Jastrzębie-Zdrój, 13 września 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L 12 /2017

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L.22/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Ogłaszam listę uczestników Zbiórki Wyborczej, która odbędzie się 18 września 2017r. o godzinie w 18:00 w Hufcu Jastrzębie Zdrój, posiadających czynne prawo wyborcze na Zbiórce Wyborczej Rejonu 7, obejmującego Hufce: Jastrzębie Zdrój oraz Ziemi Wodzisławskiej.

Hufiec Jastrzębie Zdrój:

Dagmara TOPOLSKA
skarbnik hufca,
 
pwd. Ewa TOKARCZYK-KRÓLIK
drużynowa 4 GZ „Króliczki”
 
Dh. Nikola PODEJMA
drużynowa PGZ „Żabki”
 
Dh. Kornela BRZOZOWSKA
drużynowa PGZ „Odkrywcy Nibylandii”
 
pwd. Justyna NOWAK
załogowa załogi wilczków „Wesoła Załoga Poszukiwaczy Przygód” 11 HDWP „Golęszyce”,
 
pwd. Sabina LUDWICZAK
sekretarz KRH,
 
Dh. Wioletta GAWIN
drużynowa 1 WDH „Cichociemni”,
 
Dh. Katarzyna SKOWROŃSKA
drużynowa 14 DR im. Krysi Niżyńskiej,
 
pwd. Tomasz ZGÓRSKI
drużynowy 27 WDH „Eskulapy”,
 
pwd. Dawid FIRLEJ
drużynowy PDSH „Żyjący Prawem Wilka”,
 
pwd. Joanna NOWAK
drużynowa PDH „Wataha – Wilcze Tropy
 
Dh. Marcin KRZYSTECZKO
załogowy załogi kadetów 11 HDWP „Golęszyce”,
 
Dh Michał MAJ
drużynowy 1 DNS „Na przełaj”
 
phm. Krzysztof SOBCZYK
członek KH
 
pwd. Adrianna SMOŁKA
członek KRH,
 
phm. Leon SUSKI
Przewodniczący KRH,
 
phm. Barbara NIEMCZYK
członek KH ds. programu,
 
phm. Dorota SIKORA
członek KH ds. organizacyjnych,
 
hm. Marian MAZUR
Członek KH
 
pwd. Mariusz KRÓLIK
zastępca kwatermistrza hufca,
 
hm. Katarzyna HOŃSKA-GUZIK
przewodnicząca KSI,
 
phm. Aneta RIZOS
KSI
 
hm. Adrian KAPICA
Komendant hufca.

CZUWAJ!
hm.Anna Peterko

1. Zarządzenia i informacje.
1.2 Informacje.
1.2.1 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 6 września 2017 roku podjęła uchwałę 18/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy hufca na rok 2017/2018.
1.2.2 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 6 września 2017 roku podjęła uchwałę 19/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rajdu Złotego Liścia 2017 oraz Dodatkowej Składki Członkowskiej zadaniowej za wyjazd Rajd Złotego Liścia 2017.
1.2.3 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 6 września 2017 roku podjęła uchwałę 20/2017 w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej zadaniowej na wyjazd na Biwak 27 WDH „Eskulapy”.
1.2.4 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 6 września 2017 roku podjęła uchwałę 21/2017 w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP w Jastrzębiu-Zdroju.

3. Drużyny.
3.2 Zmiany organizacyjne.

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1 Zwalniam dh. Michała Maj z funkcji drużynowego 1 Drużyny Nieprzetartego Szlaku „Na przełaj”
3.3.2 Mianuję dh. Harcerkę Orlą drużynową 1 Drużyny Nieprzetartego Szlaku „Na przełaj”.
7. Mianowania instruktorów
7.2 Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z 13 września 2017 roku otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:
- dh Małgorzata Nowak,
- sam. Katarzyna Skowrońska,
- H.O. Monika Gawlas.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1 Na wniosek Komendanta półkolonii organizowanych przez Hufiec ZHP w Jastrzębiu- Zdroju udzielam pochwały za pomoc w organizacji tego wydarzenia następującym
druhnom i druhom:
- dh Kalina Sobczyk,
- dh Daria Wac,
- dh Robert Jakubiec,
- dh Jakub Flasz.
12.2 Udzielam pochwały za pomoc udzieloną mieszkańcom terenów dotkniętym klęską żywiołową następującym druhnom i druhom:
- phm. Leon Suski,
- sam. Katarzyna Skowrońska,
- dh Małgorzara Nowak,
- dh Dariusz Bykowski,
- pan Adam Machłajewski.

Czuwaj Ahoj
Komendant Hufca
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L 13/2017

Jastrzębie-Zdrój, 3 października 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta

ROZKAZ L 13/2017

1. Zarządzenia i Informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Ogłaszam listę uczestników Zjazdu Sprawozdawczego Hufca Jastrzębie-Zdrój z czynnym prawem wyborczym, który odbędzie się 22 listopada 2017 roku o godzinie 18:00 w siedzibie Hufca Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1 Maja 39-41 w Jastrzębiu-Zdroju: 

1. Dagmara Topolska – Drużynowa 2 GZ „Potwory i Spółka”, skarbnik hufca
2. pwd. Ewa Tokarczyk-Królik drużynowa 4 GZ „Króliczki”, komendant Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego „Czarno to widzę”
3. H.O. Nikola Podejma Drużynowa PGZ „Żabki”
4. sam. Kornela Brzozowska Drużynowa PGZ „Odkrywcy Nibylandii”
5. pwd. Justyna Nowak załogowa załogi wilczków „Wesoła Załoga Poszukiwaczy Przygód” 11 HDWP „Golęszyce”
6. pwd. Sabina Ludwiczak załogowa załogi jungów „Mokre Stopy” 11 HDWP „Golęszyce”, zastępca przewodniczącego KRH
7. Wioletta Gawin Drużynowa 1 WDH „Cichociemni”
8. sam. Katarzyna Skowrońska Drużynowa 14 DR im. Krysi Niżyńskiej
9. pwd. Tomasz Zgórski Drużynowy 27 WDH „Eskulapy”
10. pwd. Dawid Firlej Drużynowy PDSH „Żyjący Prawem Wilka”
11. pwd. Joanna Nowak Drużynowa PDH „Wataha – Wilcze Tropy”
12. Pwd. Sebastian Nowak przyboczny PDH „Wataha – Wilcze Tropy”
13. Marcin Krzysteczko załogowy załogi kadetów 11 HDWP „Golęszyce”
14. H.O. Monika Gawlas Drużynowa 1 DNS „Na przełaj”
15. phm. Krzysztof Sobczyk drużynowy 36 HDCzB, członek KH do spraw pracy z kadrą
16. pwd. Adrianna Smołka drużynowa 3 DH „Zorza”, członek KRH
17. phm. Leon Suski drużynowy 11 HDWP „Golęszyce”, przewodniczący KRH
18. phm. Barbara Niemczyk Członek KH ds. programu
19. phm. Dorota Sikora Członek KH ds. organizacyjnych, członek KSI
20. hm. Marian Mazur kwatermistrz hufca, członek KH, członek KSI
21. pwd. Mariusz Królik zastępca kwatermistrza hufca
22. hm. Katarzyna Hońska-Guzik przewodnicząca KSI
23. phm. Aneta Rizos sekretarz KSI
24. hm. Adrian Kapica załogowy załogi wędrowniczej 11 HDWP „Golęszyce”, komendant hufca

13. Inne.
13.1. Z okazji urodzin składam druhnie Pauli Kantor najserdeczniejsze życzenia i życzę wiele przygód na harcerskim szlaku.

Czuwaj Ahoj
Komendant Hufca hm. Adrian Kapica ŻJ

pobierz

ROZKAZ L14/2017

Jastrzębie-Zdrój, 31 października 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L14 /2017

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L 11/2017 z dnia 15.10.2017r
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje Informuję, że w trakcie zbiórek wyborczych hufców oraz rejonów hufców wybrano następujących delegatów i delegatki na XL Zjazd ZHP:
phm. Krzysztof Ireneusz SOBCZYK

Czuwaj!
hm. Małgorzata Sinica

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L 28/2017 z dnia 30.10.2017r
4. 4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów, referatów, zespołów.
4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji

4.2.5. Rozwiązuję z dniem 30.10.2017r. Komisję Inwentaryzacyjną Hufca Jastrzębie Zdrój w następującym składzie:
- pwd. Aneta PIEROŃ,
- dh. Żaneta SZYMAŃCZAK,
- dh. Krzysztof CEBRAT.
4.2.6. Powołuję z dniem 30.10.2017r. Komisję Inwentaryzacyjno - Kasacyjną Hufca Jastrzębie Zdrój w następującym składzie:
- pwd. Adrianna SMOŁKA,
- pwd. Sebastian NOWAK,
- dh. Dariusz BYKOWSKI,
- dh. Szymon KOCOŃ.

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1.18. Zwalniam z dniem 30.10.2017r. hm. Adriana KAPICĘ z funkcji Komendanta Obozu Harcerskiego odbywającego się w terminie: 01-15.07.2017r. w Zarzeczu.

9. Zaliczanie służby instruktorskiej
9.1. Zgodnie z Regulaminem zaliczania służby instruktorskiej zaliczam służbę instruktorską za rok 2016/2017 następującym druhnom i druhom:
-hm.Adrian KAPICA

                                                                                                                                                                                                                         Czuwaj!
                                                                                                                                                                                                                         hm.Anna Peterko

 

8. Zaliczanie służby instruktorskiej.
8.1 Zgodnie z Regulaminem zaliczania służby instruktorskiej zaliczam służbę instruktorską
za rok 2016/2017 następującym druhnom i druhom:
 pwd. Sabina Ludwiczak,
 pwd. Adrianna Smołka,
 pwd. Ewa Tokarczyk-Królik,
 pwd. Mariusz Królik,
 pwd. Joanna Nowak,
 pwd. Sebastian Nowak,
 pwd. Justyna Nowak,
 pwd. Tomasz Zgórski,
 pwd. Dawid Firlej,
 phm. Dorota Sikora,
 phm. Aneta Rizos,
 phm. Barbara Niemczyk,
 phm. Leon Suski,
 phm. Krzysztof Sobczyk,
 hm. Katarzyna Hońska-Guzik
 hm. Marian Mazur,

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L15/2017

Jastrzębie-Zdrój, 7 listopada 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L15 /2017

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne,
3.2.1 Zamykam negatywnie okres próby Próbnej Gromadzie Zuchowej „Odkrywcy Nibylandii”,
3.2.2 Rozwiązuję 1 Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Cichociemni”,
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych,
3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowej Próbnej Gromady Zuchowej „Odkrywcy Nibylandii” sam. Kornelę Brzozowską,
3.3.2 Zwalniam z funkcji drużynowej 1 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni” H.O. Wiolettę Gawin,
5. Szczepy, związki drużyn.
5.1.1 Powołania i rozwiązania Szczepów, związków drużyn,
5.1.2 Na wniosek Komendantki 4 Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Żagiew” rozwiązuję 4 Środowiskowy Szczep Harcerski „Żagiew”,
5.3 Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn.
5.3.1 Zwalniam z funkcji Komendantki 4 Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Żagiew” pwd. Adriannę Smołkę.
12. Na wniosek Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju udzielam pochwały pwd. Mariuszowi Królikowi za pomoc i wsparcie podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, za interesujące przekazanie wiedzy dotyczącej pracy ratowników medycznych oraz profesjonalne przeprowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
13. Inne.
13.1 Na wniosek Komendantki Pawłowickiego Próbnego Szczepu Harcerskiego „Czarno to widzę” zamykam próbę i przyznaję stopień Harcerki Orlej sam. Katarzynie Skowrońskiej.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L16/2017

Jastrzębie-Zdrój, 28 listopada 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L16 /2017

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L.30/2017 z dnia 20 listopada 2017 r

1. Zarządzenia i informacje
1.2.6 Zgodnie z pkt. 2 Ordynacji Wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego przyjętą Uchwałą nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 04 marca 2017 r. - Ordynacja wyborcza ZHP powołuję pełnomocnika na Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Jastrzębie Zdrój – hm. Adam MALARZ

15. Inne
15.1. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły kurs podharcmistrzowski „Oriens”:
pwd. Sabina LUDWICZAK Hufiec Jastrzębie-Zdrój
pwd. Justyna NOWAK Hufiec Jastrzębie-Zdrój

15.2. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich:
pwd. Sabina LUDWICZAK Hufiec Jastrzębie-Zdrój
pwd. Justyna NOWAK Hufiec Jastrzębie-Zdrój

Czuwaj!
hm.Anna Peterko

11. Kary organizacyjne
11.1 Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca w związku z nierozliczeniem w terminie obozu Harcerskiego odbywającego się w Kanderstegu udzielam kary pozbawienia części praw członkowskich poprzez zakazanie pełnienia funkcji związanych z odpowiedzialnością materialną na okres 2 lat komendantce obozu phm. Barbarze Niemczyk oraz
kwatermistrzowi obozu phm. Krzysztofowi Sobczykowi.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L17/2017

Bukowina Tatrzańska, 17 grudnia 2017 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L17 /2017

13. Inne
13.1 Przyznaję odznakę Harcerska Kropla Braterstwa następującym druhnom i druhom:
 pwd. Joanna Nowak,
 pwd. Sebastian Nowak,
 Szymon Kocoń

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ