2018

ROZKAZ L9 /2018

Jastrzębie-Zdrój, 7 czerwca 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska 
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L9 /2018

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z uchwałą Komendy Hufca 15/2018 z 29 maja 2018 uległa zmianie data Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Jastrzębie-Zdrój mającego na celu wybór delegatów na Zjazd Chorągwi Śląskiej pierwotnie zwołanego na 4 września 2018 roku. Zjazd odbędzie się 11 września 2018 roku.
1.2.2. Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 29 maja 2018 roku podjęła uchwałę 16/2018 w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej na wyjazd na biwak członków PDH „Andromeda”.
1.2.3. Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 29 maja 2018 roku podjęła uchwałę 17/2018 w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej na wyjazd na biwak członków 11 HDWP „Golęszyce”.
1.2.4. Ogłaszam listę uczestników Nadzwyczajnego Hufca Jastrzębie-Zdrój mającego na celu wybór delegatów na Zjazd Chorągwi Śląskiej z czynnym prawem wyborczym, który odbędzie się 11 września 2018 roku o godzinie 18:00 w siedzibie Hufca Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1 Maja 39-41 w Jastrzębiu-Zdroju:
1. Dagmara Topolska – drużynowa 2 GZ „Potwory i Spółka”, skarbnik hufca
2. pwd. Ewa Tokarczyk-Królik drużynowa 4 GZ „Króliczki”, komendant Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego „Czarno to widzę”
3. Kalina Sobczyk drużynowa PDH „Andromeda” 
4. Daria Wac drużynowa PDH „Salamandry”
5. pwd. Justyna Nowak załogowa załogi wilczków „Wesoła Załoga Poszukiwaczy Przygód” 11 HDWP „Golęszyce”
6. pwd. Sabina Ludwiczak załogowa załogi jungów „Mokre Stopy” 11 HDWP „Golęszyce”, zastępca przewodniczącego KRH
7. sam. Katarzyna Skowrońska drużynowa 14 DR im. Krysi Niżyńskiej
8. pwd. Tomasz Zgórski drużynowy 27 WDH „Eskulapy”
9. pwd. Dawid Firlej drużynowy PDSH „Żyjący Prawem Wilka”
10. pwd. Joanna Nowak drużynowa 12 PDH „Puszcza”
11. pwd. Sebastian Nowak drużynowy PDSH „Knieja”
12. Marcin Krzysteczko załogowy załogi kadetów 11 HDWP „Golęszyce”
13. H.O. Monika Gawlas drużynowa 1 DNS „Na przełaj”
14. phm. Krzysztof Sobczyk drużynowy 36 HDCzB, członek KH do spraw pracy z kadrą
15. pwd. Adrianna Smołka drużynowa 3 DH „Zorza”, członek KRH
16. phm. Leon Suski drużynowy 11 HDWP „Golęszyce”, przewodniczący KRH
17. phm. Barbara Niemczyk członek KH ds. programu
18. phm. Dorota Sikora członek KH ds. organizacyjnych, członek KSI
19. hm. Marian Mazur kwatermistrz hufca, członek KH, członek KSI
20. pwd. Mariusz Królik zastępca kwatermistrza hufca
21. hm. Katarzyna Hońska-Guzik przewodnicząca KSI
22. phm. Aneta Rizos sekretarz KSI
23. hm. Adrian Kapica załogowy załogi wędrowniczej 11 HDWP „Golęszyce”, komendant hufca
24. pwd. Szymon Kocoń podzałogowy załogi wędrowniczej 11 HDWP „Golęszyce”

7. Mianowania instruktorów.
7.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7 czerwca 2018 roku otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika następującym druhnom i druhom:
· Daria Wac,
· Marta Konieczny,
· Aleksandra Pochopień,
· Piotr Jarecki,
· Łukasz Kawalec,
· Marcin Wieczorek.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów.
7.5.1. Z dniem 27 maja 2018 roku przyjmuję przewodnika Szymona Koconia w poczet instruktorów ZHP.


`Czuwaj Ahoj

ROZKAZ L7 /2018

Jastrzębie-Zdrój, 8 maja 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska 
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L7 /2018

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z uchwałą Komendy Hufca 8/2018 z 25 kwietnia 2018 roku na dzień 4 września 2018 roku został zwołany Zjazd Nadzwyczajny Hufca Jastrzębie-Zdrój mający na celu wybór delegatów na Zjazd Chorągwi Śląskiej.
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek Drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej „Wataha Wilcze Tropy” zamykam negatywnie okres próbny Próbnej Drużynie Harcerskiej „Wataha Wilcze Tropy”.
3.2.2. Otwieram okres próbny Drużynie Harcerskiej „Puszcza” i nadaję jej numer 12.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji Drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej „Wataha Wilcze Tropy pwd. Joannę Nowak.
3.3.2. Mianuję Drużynową 12 Próbnej Drużyny Harcerskiej „Puszcza” pwd. Joannę Nowak.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1 Udzielam pochwały za przygotowanie i przeprowadzenie obchodów święta obrony cywilnej dla władz i mieszkańców Jastrzębia-Zdroju następującym Druhnom i Druhom: dh Jakub Flasz, dh Martyna Banasiak, dh. Justyna Królik, 
12.2 Udzielam pochwały za reprezentowanie Hufca w obchodach święta flag, święta Konstytucji 3 maja oraz Dnia Zwycięstwa wszystkim zuchom, harcerzom, wędrownikom i instruktorom, którzy brali udział w tych wydarzeniach.


Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ