2018

ROZKAZ L1/2018

Jastrzębie-Zdrój, 9 stycznia 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L1 /2018

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1 Na wniosek kwatermistrza hufca udzielam pochwały za sprzątanie magazynów
Urzędu Miasta następującym druhnom i druhom:
 Piotr Jarecki,
 Jakub Flasz,
 Igor Rybicki,
 Dariusz Bykowski
 Aleksandra Pochopień,
 Maciej Ludwiczak,
 Szymon Kocoń.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L2/2018

Jastrzębie-Zdrój, 13 lutego 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Śląska

Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój

im. Józefa Kreta

ROZKAZ L2 /2018

 


Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L.01/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.

4.3. Rozwiązania i powołania komend kursów

4.3.1. Powołuję z dniem 22.01.2018r. Komendę Kursu Przewodnikowskiego organizowanego przez Hufiec Jastrzębie Zdrój w następującym składzie:

- pwd. Adriana SMOŁKA

- phm. Dorota SIKORA

4.3.2. Powołuję z dniem 22.01.2018r. Komendę Kursu Drużynowych Gromad Zuchowych organizowanego przez Hufiec Jastrzębie Zdrój w następującym składzie:

- phm. Aneta RIZOS

- pwd. Justyna GRINIG

4.3.3. Powołuję z dniem 22.01.2018r. Komendę Kursu Drużynowych Harcerskich organizowanego przez Hufiec Jastrzębie Zdrój w następującym składzie:

- hm. Marian MAZUR

- phm. Barbara NIEMCZYK

4.3.4. Powołuję z dniem 22.01.2018r. Komendę Kursu Drużynowych Starszoharcerskich organizowanego przez Hufiec Jastrzębie Zdrój w następującym składzie:

- phm. Margaret ANTONIK

- pwd. Dawid FIRLEJ

4.3.5. Powołuję z dniem 22.01.2018r. Komendę Kursu Drużynowych Wędrowniczych organizowanego przez Hufiec Jastrzębie Zdrój w następującym składzie:

- hm. Adrian KAPICA

- phm. Krzysztof SOBCZYK

 


8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

8.1.5. Mianuję hm. Adriana KAPICĘ Komendantem Zimowej Akcji Szkoleniowej Hufca ZHP Jastrzębie Zdrój odbywającej się w terminie: 27.01-04.02.2018r. w Jastrzębiu Zdroju.

 


1.Zarządzenia i informacje.

1.1 Zarządzenia.

1.1.1. Ustanawiam 22 lutego 2018 roku dniem mundurowym i Zachęcam wszystkich harcerzy i instruktorów hufca do spędzenia tego dnia w mundurze i dzielenia się zdjęciami na fun page hufca.

1.2 Informacje.

1.2.1 Informuję o orzeczeniach Sądu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej:

Orzeczenie Sądu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej ZHP z 5 lipca 2017 roku w sprawie o numerze SHCh-I-1/2017,

Orzeczenie Sądu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej ZHP z 27 stycznia 2018 roku w sprawie o numerze SHCh-II-2/2017,

1.2.2 Informuję, że orzeczeniem Sądu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej ZHP z 27 stycznia 2018 roku w sprawie o numerze SHCh-II-2/2017 pwd. Aneta Pieroń została uznana za winną zarzucanego jej przewinienia w całości, a Sąd wymierzył jej karę 2 lat pozbawienia praw członkowskich w zakresie pełnienia funkcji odpowiedzialnych materialnie.

3. Drużyny

3.2 Zmiany organizacyjne

3.2.1 Otwieram okres próbny Harcerskiemu Klubowi Krwiodawstwa HARCGUIS.

3.2.2 Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca zamykam negatywnie okres próby Próbnej Gromadzie Zuchowej „Żabki”.

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1 Mianuję szefem Próbnego Harcerskiego Klubu Krwiodawstwa HARCGUIS pwd. Sebastiana Nowaka.

3.3.2 Zwalniam z funkcji drużynowej Próbnej Gromady Zuchowej „Żabki” H.O. Nikolę Podejmę,

Czuwaj Ahoj

hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L3/2018

Jastrzębie-Zdrój, 22 lutego 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L3 /2018

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Andromeda”.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję druhnę Kalinę Sobczyk drużynową Próbnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Andromeda”.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L4/2018

Jastrzębie-Zdrój, 6 marca 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Śląska

Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój

im. Józefa Kreta

ROZKAZ L4 /2018

 


Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L.2/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

10. Kary organizacyjne

10.1 Informuję, że Sąd Harcerski Chorągwi Śląskiej nałożył karę wykluczenia z ZHP na hm. Piotra Piotrowicza - Chorągiew Śląska.

 


Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L.03/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.1.1. Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej :

phm. Krzysztofowi SOBCZYKOWI Hufiec Jastrzębie-Zdrój nr 1124/2018

 


1.Zarządzenia i informacje.

1.2 Informacje.

1.2.1 Informuję, że Próbna Drużyna Harcerska „Wataha Wilcze Tropy” zgodnie z zaleceniem Komendanta Hufca nie jest już jednostką Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego „Czarno to widzę”.

3. Drużyny

3.2 Zmiany organizacyjne

3.2.1 Otwieram okres próbny Drużynie Harcerskiej „Salamandry”.

3.2.2 Otwieram okres próbny Drużynie Starszoharcerskiej „Knieja”.

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1 Mianuję Drużynową Próbnej Drużyny Harcerskiej „Salamandry” druhnę Darię Wac.

3.3.2 Mianuję Drużynowym Próbnej Drużyny Starszoarcerskiej „Knieja” pwd. Sebastiana Nowaka.

7.Mianowania instruktorów

7.2 Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z 6 marca 2018 roku otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:

dh Kalina Sobczyk,

dh Jakub Flasz.

 


`Czuwaj Ahoj

hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L5/2018

Jastrzębie-Zdrój, 27 kwietnia 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Śląska

Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój

im. Józefa Kreta

 


ROZKAZ L5/2018

 


Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L.04/2018 z dnia 19 marca 2018 r

4.3. Rozwiązania i powołania komend kursów

4.3.1. Rozwiązuję z dniem 19.03.2018r Komendę Kursu Przewodnikowskiego organizowanego przez Hufiec Jastrzębie Zdrój w następującym składzie:

- pwd. Adriana SMOŁKA

- phm. Dorota SIKORA

4.3.2. Rozwiązuję z dniem 19.03.2018r. Komendę Kursu Drużynowych Gromad Zuchowych organizowanego przez Hufiec Jastrzębie Zdrój w następującym składzie:

- phm. Aneta RIZOS

- pwd. Justyna GRINIG

4.3.3. Rozwiązuję z dniem 19.03.2018r Komendę Kursu Drużynowych Harcerskich organizowanego przez Hufiec Jastrzębie Zdrój w następującym składzie:

- hm. Marian MAZUR

- phm. Barbara NIEMCZYK

4.3.4. Rozwiązuję z dniem 19.03.2018r Komendę Kursu Drużynowych Starszoharcerskich organizowanego przez Hufiec Jastrzębie Zdrój w następującym składzie:

- phm. Margaret ANTONIK

- pwd. Dawid FIRLEJ

4.3.5. Rozwiązuję z dniem 19.03.2018r. Komendę Kursu Drużynowych Wędrowniczych organizowanego przez Hufiec Jastrzębie Zdrój w następującym składzie:

- hm. Adrian KAPICA

- phm. Krzysztof SOBCZYK

 

5.Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27.02.2018r. zamykam próbę z wynikiem negatywnym:

- phm. Stefanowi STAFIN Hufiec Jastrzębie Zdrój

5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27.02.2018r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza:

  • pwd. Sabinie LUDWICZAK Hufiec Jastrzębie Zdrój

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów:

8.1.5. Zwalniam z dniem 19.03.2018r. hm. Adriana KAPICĘ z funkcji Komendanta Zimowej Akcji Szkoleniowej Hufca ZHP Jastrzębie Zdrój odbywającej się w terminie: 27.01- 04.02.2018r. w Jastrzębiu Zdroju.

 


Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L.05/2018 z dnia 30 marca 2018 r

15. Inne

15.4. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły kurs przewodnikowski organizowany przez Hufiec Jastrzębie Zdrój:

- dh. Marta PIECHNIK Hufiec Czechowice- Dziedzice

- dh. Marta KONIECZNY Hufiec Jastrzębie-Zdrój

- dh. Natalia KRÓLIK Hufiec Ziemi Zawierciańskiej

- dh. Kalina SOBCZYK Hufiec Jastrzębie-Zdrój

- dh. Maciej LIPSKI Hufiec Ziemi Zawierciańskiej

- dh Piotr JARECKI Hufiec Jastrzębie-Zdrój

- dh Esther NOWAK Hufiec Jastrzębie-Zdrój

- dh Dariusz BYKOWSKI Hufiec Jastrzębie-Zdrój

- dh Grzegorz BENC Hufiec Jastrzębie-Zdrój 

15.5. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły kurs drużynowych zuchowych organizowany przez Hufiec Jastrzębie Zdrój:

- dh. Aleksandra POCHOPIEŃ Hufiec Jastrzębie-Zdrój

- dh Jakub CHLEBIEJ Hufiec Żory

15.6. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły kurs drużynowych harcerskich organizowany przez Hufiec Jastrzębie Zdrój:

- dh. Joanna NOWAK Hufiec Jastrzębie-Zdrój

- dh. Daria WAC Hufiec Jastrzębie-Zdrój

- dh Jakub SOLAK Hufiec Żory

 15.7. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły kurs drużynowych starszoharcerskich organizowany przez Hufiec Jastrzębie Zdrój:

- dh Jakub FLASZ Hufiec Jastrzębie-Zdrój

- dh Sebastian NOWAK Hufiec Siemianowice Śląskie

15.8. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły kurs drużynowych wędrowniczych organizowany przez Hufiec Jastrzębie Zdrój:

- dh. Martyna PANKOWSKA Hufiec Jastrzębie-Zdrój

- dh Marcin WIECZOREK Hufiec Jastrzębie-Zdrój

 15.9. Podaję do wiadomości listę osób, które uczestniczyły w kursie drużynowych zuchowych organizowanym przez Hufiec Jastrzębie Zdrój:

- dh. Dominika TOPOLSKA Hufiec Jastrzębie-Zdrój

- dh. Paula KANTOR Hufiec Jastrzębie-Zdrój

- dh. Zuzanna MOSKAL Hufiec Jastrzębie-Zdrój

 

16. Sprostowania

16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 03/2018 z dnia 28.02.2018r. w punkcie 14.1.1. błędnie podano numer Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej druha Krzysztofa SOBCZYKA: Było: 1124/2018, powinno być: 1155/2018.

 Czuwaj!

hm. Anna Peterko

2. Hufiec

2.3 Powoływanie i rozwiązywanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1 Powołuję sztab Inauguracji Sezonu Nawigacyjnego 2018 w składzie:

hm. Leon Suski – Komendant ISN,

H.O. Szymon Kocoń – Oboźny ISN.

Czuwaj Ahoj

hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L6/2018

Jastrzębie-Zdrój, 29 kwietnia 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L6/2018

2. Hufiec
2.3. Powoływanie i rozwiązywanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję sztab Inauguracji Sezonu Nawigacyjnego 2018 w składzie:
 hm. Leon Suski – Komendant ISN,
 H.O. Szymon Kocoń – Oboźny ISN.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L7 /2018

Jastrzębie-Zdrój, 8 maja 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska 
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L7 /2018

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z uchwałą Komendy Hufca 8/2018 z 25 kwietnia 2018 roku na dzień 4 września 2018 roku został zwołany Zjazd Nadzwyczajny Hufca Jastrzębie-Zdrój mający na celu wybór delegatów na Zjazd Chorągwi Śląskiej.
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek Drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej „Wataha Wilcze Tropy” zamykam negatywnie okres próbny Próbnej Drużynie Harcerskiej „Wataha Wilcze Tropy”.
3.2.2. Otwieram okres próbny Drużynie Harcerskiej „Puszcza” i nadaję jej numer 12.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji Drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej „Wataha Wilcze Tropy pwd. Joannę Nowak.
3.3.2. Mianuję Drużynową 12 Próbnej Drużyny Harcerskiej „Puszcza” pwd. Joannę Nowak.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1 Udzielam pochwały za przygotowanie i przeprowadzenie obchodów święta obrony cywilnej dla władz i mieszkańców Jastrzębia-Zdroju następującym Druhnom i Druhom: dh Jakub Flasz, dh Martyna Banasiak, dh. Justyna Królik, 
12.2 Udzielam pochwały za reprezentowanie Hufca w obchodach święta flag, święta Konstytucji 3 maja oraz Dnia Zwycięstwa wszystkim zuchom, harcerzom, wędrownikom i instruktorom, którzy brali udział w tych wydarzeniach.


Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L9 /2018

Jastrzębie-Zdrój, 7 czerwca 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska 
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L9 /2018

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z uchwałą Komendy Hufca 15/2018 z 29 maja 2018 uległa zmianie data Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Jastrzębie-Zdrój mającego na celu wybór delegatów na Zjazd Chorągwi Śląskiej pierwotnie zwołanego na 4 września 2018 roku. Zjazd odbędzie się 11 września 2018 roku.
1.2.2. Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 29 maja 2018 roku podjęła uchwałę 16/2018 w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej na wyjazd na biwak członków PDH „Andromeda”.
1.2.3. Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 29 maja 2018 roku podjęła uchwałę 17/2018 w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej na wyjazd na biwak członków 11 HDWP „Golęszyce”.
1.2.4. Ogłaszam listę uczestników Nadzwyczajnego Hufca Jastrzębie-Zdrój mającego na celu wybór delegatów na Zjazd Chorągwi Śląskiej z czynnym prawem wyborczym, który odbędzie się 11 września 2018 roku o godzinie 18:00 w siedzibie Hufca Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1 Maja 39-41 w Jastrzębiu-Zdroju:
1. Dagmara Topolska – drużynowa 2 GZ „Potwory i Spółka”, skarbnik hufca
2. pwd. Ewa Tokarczyk-Królik drużynowa 4 GZ „Króliczki”, komendant Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego „Czarno to widzę”
3. Kalina Sobczyk drużynowa PDH „Andromeda” 
4. Daria Wac drużynowa PDH „Salamandry”
5. pwd. Justyna Nowak załogowa załogi wilczków „Wesoła Załoga Poszukiwaczy Przygód” 11 HDWP „Golęszyce”
6. pwd. Sabina Ludwiczak załogowa załogi jungów „Mokre Stopy” 11 HDWP „Golęszyce”, zastępca przewodniczącego KRH
7. sam. Katarzyna Skowrońska drużynowa 14 DR im. Krysi Niżyńskiej
8. pwd. Tomasz Zgórski drużynowy 27 WDH „Eskulapy”
9. pwd. Dawid Firlej drużynowy PDSH „Żyjący Prawem Wilka”
10. pwd. Joanna Nowak drużynowa 12 PDH „Puszcza”
11. pwd. Sebastian Nowak drużynowy PDSH „Knieja”
12. Marcin Krzysteczko załogowy załogi kadetów 11 HDWP „Golęszyce”
13. H.O. Monika Gawlas drużynowa 1 DNS „Na przełaj”
14. phm. Krzysztof Sobczyk drużynowy 36 HDCzB, członek KH do spraw pracy z kadrą
15. pwd. Adrianna Smołka drużynowa 3 DH „Zorza”, członek KRH
16. phm. Leon Suski drużynowy 11 HDWP „Golęszyce”, przewodniczący KRH
17. phm. Barbara Niemczyk członek KH ds. programu
18. phm. Dorota Sikora członek KH ds. organizacyjnych, członek KSI
19. hm. Marian Mazur kwatermistrz hufca, członek KH, członek KSI
20. pwd. Mariusz Królik zastępca kwatermistrza hufca
21. hm. Katarzyna Hońska-Guzik przewodnicząca KSI
22. phm. Aneta Rizos sekretarz KSI
23. hm. Adrian Kapica załogowy załogi wędrowniczej 11 HDWP „Golęszyce”, komendant hufca
24. pwd. Szymon Kocoń podzałogowy załogi wędrowniczej 11 HDWP „Golęszyce”

7. Mianowania instruktorów.
7.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7 czerwca 2018 roku otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika następującym druhnom i druhom:
· Daria Wac,
· Marta Konieczny,
· Aleksandra Pochopień,
· Piotr Jarecki,
· Łukasz Kawalec,
· Marcin Wieczorek.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów.
7.5.1. Z dniem 27 maja 2018 roku przyjmuję przewodnika Szymona Koconia w poczet instruktorów ZHP.


`Czuwaj Ahoj

ROZKAZ L8/2018

Jastrzębie-Zdrój, 27 maja 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L8 /2018

7. Mianowania instruktorów
7.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę na stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego H.O. Szymona Koconia.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L10/2018

Jastrzębie-Zdrój, 25 września 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Śląska

Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój

im. Józefa Kreta

 

ROZKAZ L10/2018

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L 10/2018 z 29 czerwca 2018 roku

5.Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29.05.2018r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza:

- phm. Leonowi SUSKIEMU Hufiec Jastrzębie-Zdrój

5.4.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26.06.2018r otwieram próbę na stopień podharcmistrza:

- pwd. Joannie NOWAK Hufiec Jastrzębie-Zdrój

- pwd. Sebastianowi NOWAK Hufiec Jastrzębie-Zdrój

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L 11/2018 z 31 lipca 2018 roku

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów, referatów, zespołów.

4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji

4.2.2. Powołuję z dniem 31.07.2018r. Komisję Inwentaryzacyjną ds. Stanicy w Wiśle Łące w następującym składzie:

- hm. Leon SUSKI

 

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

8.1.3. Mianuję hm. Adriana KAPICĘ Komendantem Obozu wędrownego Hufca Jastrzębie Zdrój organizowanego w terminie: 02-16.08.2018r

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L 13/2018 z 13 września 2018 roku

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

8.1.16. Zwalniam hm. Adriana KAPICĘ z funkcji Komendanta Obozu wędrownego Hufca Jastrzębie Zdrój organizowanego w terminie: 02-16.08.2018r.

 


Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L 14/2018 z 14 września 2018 roku

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Działając na podstawie Uchwały nr 7/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 marca 20181r. – Ordynacja wyborcza ZHP, pkt 15 oraz Uchwały nr 134/VIII/2018 z dnia 10.04.2018r. w sprawie zwołania IX Zjazdu Chorągwi Śląskiej ZHP w Katowicach informuję, że Zjazd odbędzie się 20.10.2018r. o godzinie 9.00 w budynku Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach, przy ul. Francuskiej 12.

1.2.2. Podaję do wiadomości listę instruktorów biorących udział w IX Zjeździe Chorągwi Śląskiej ZHP z głosem decydującym:

38. hm. Adrian Kapica Jastrzębie Zdrój

63. hm. Marian Mazur Jastrzębie Zdrój

99. phm. Krzysztof Sobczyk Jastrzębie Zdrój

 

Czuwaj!

Hm. Anna Peterko

1. Zarządzenia i informacje.

1.2 Informacje.

1.2.1 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę 18/2018 w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej na wyjazd na Kolonię Zuchową 11 HDWP „Golęszyce”.

1.2.2 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę 19/2018 w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej na wyjazd na obóz 3 DH „Zorza”, Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego CTW oraz 1 DNS „Na przełaj” w Bobolinie.

1.2.3 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę 20/2018 w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej na wyjazd na obóz wędrowny 11 HDWP „Golęszyce”.

1.2.4 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę 21/2018 w sprawie w sprawie odpłatności za udział w półkoloniach współorganizowanych przez Hufiec ZHP w Jastrzębiu-Zdroju.

1.2.5 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę 22/2018 w sprawie w sprawie odpłatności za udział w półkoloniach współorganizowanych przez Hufiec ZHP w Jastrzębiu-Zdroju.

 


12.Pochwały, wyróżnienia, nagrody.

12.1 Na wniosek kwatermistrza hufca udzielam pochwały za udział w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Sybiraka następującym druhnom i druhom:

Zuzanna Cebula,
Natalia Rośkowicz,
Maja Zmuda,
Sylwia Makuch,
Michał Głowacki,
Agata Głowacka,
Julia Głowacka,
Sławomir Głowacki,
Wiktor Sojka,
Natalia Soszka,
Zuzanna Całus,
Karolina Dańczak,
Patrycja Widawska,
Piotr Jarecki,
Jakub Flasz,
Kacper Śnieżek,
Daniel Zaborowski,
Szymon Namielski,
Pablo Kołcz,
Krzysztof Wierzbicki,
Joel Nowak,
Grzegorz Benc,
Szymon Sobczyk,
Kalina Sobczyk,
Igor Rybicki,
Oliwier Stępniak

Czuwaj Ahoj

hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L11/2018

Jastrzębie-Zdrój, 2 października 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L11/2018

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 25 września 2018 roku podjęła uchwałę 23/2018 w sprawie Dodatkowej Składki
Członkowskiej Zadaniowej na wyjazd na Rajd Złotego Liścia 2018.
1.2.2. Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 25września 2018 roku podjęła uchwałę 24/2018 w sprawie Dodatkowej Składki
Członkowskiej Zadaniowej na wyjazd na biwak PDSH „Knieja” oraz 12 PDH „Puszcza”

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny Drużynie Wędrowniczej „Kasjopeja” i nadaję jej numer 16.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Mianuję Drużynową 16 Próbnej Drużyny Wędrowniczej „Kasjopeja” H.O. Justynę Nowak.

13. Inne
13.3. Na wniosek Szefa Harcerskiego Klubu Krwiodawstwa „Harcguis” przyznaję odznakę Harcerska Kropla Braterstwa H.O. Małgorzacie Nowak.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L12/2018

Jastrzębie-Zdrój, 27 października 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Śląska

Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój

im. Józefa Kreta

 

ROZKAZ L12/2018

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L.15/2018 z dnia 19 października 2018 r

15. Inne

15.1. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły kurs podharcmistrzowski Wood Badge:

pwd. Joanna Nowak Hufiec Jastrzębie-Zdrój

pwd. Sebastian Nowak Hufiec Jastrzębie-Zdrój

15.2. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich:

pwd. Joanna Nowak Hufiec Jastrzębie-Zdrój

pwd. Sebastian Nowak Hufiec Jastrzębie-Zdrój

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L.16/2018 z dnia 25 października 2018 r

9. Zaliczanie służby instruktorskiej.

9.1. Zgodnie Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie „Regulaminu spraw członkowskich ZHP”, pkt 27 zaliczam służbę instruktorską za rok 2017/2018 następującym druhnom i druhom: Komendantom Hufców:

hm. Adrianowi Kapicy

 

CZUWAJ!

hm. Anna Peterko

7. Mianowania instruktorów

7.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę na stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego H.O. Katarzynę Skowrońską.


Czuwaj Ahoj

hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L13/2018

Jastrzębie-Zdrój, 31 października 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L13/2018

8. Zaliczanie służby instruktorskiej.
8.1 Zgodnie z Regulaminem zaliczania służby instruktorskiej zaliczam służbę instruktorską
za rok 2017/2018 następującym druhnom i druhom:
 pwd. Szymon Kocoń
 pwd. Sabina Ludwiczak,
 pwd. Adrianna Smołka,
 pwd. Ewa Tokarczyk-Królik,
 pwd. Mariusz Królik,
 pwd. Joanna Nowak,
 pwd. Sebastian Nowak,
 pwd. Justyna Nowak,
 pwd. Tomasz Zgórski,
 pwd. Dawid Firlej,
 phm. Dorota Sikora,
 phm. Barbara Niemczyk,
 phm. Leon Suski,
 phm. Krzysztof Sobczyk,
 phm. Aneta Rizos,
 hm. Katarzyna Hońska-Guzik
 hm. Marian Mazur,

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L14/2018

Jastrzębie-Zdrój, 6 listopada 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L14/2018

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia
2.1.1. Zwalniam hm. Katarzynę Hońską-Guzik z funkcji Przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich. Dziękuję druhnie za czas i pracę poświęconą na rzecz
rozwoju instruktorów hufca.
2.1.2. Zwalniam phm. Anetę Rizos z funkcji członka Komisji Stopni Instruktorskich.Dziękuję druhnie za czas i pracę poświęconą na rzecz rozwoju instruktorów
hufca.
2.2. Mianowania
2.2.1. Mianuję hm. Mariana Mazura Przewodniczącym Komisji Stopni Instruktorskich.
2.2.2. Mianuję hm. Leona Suskiego członkiem Komisji Stopni Instruktorskich.
2.2.3. Mianuję phm. Urszulę Warchocką członkiem Komisji Stopni Instruktorskich.
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam z wynikiem negatywnym okres próbny Próbnej Drużynie Harcerskiej „Salamandry”.
3.2.2. Otwieram okres próbny Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Sparta” inadaję jej numer 17.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Zwalniam druhnę Darię Wac z funkcji drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej „Salamandry”.
3.3.2. Zwalniam druha Jakuba Rogalskiego z funkcji opiekuna drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej „Salamandry”.
3.3.3. Zwalniam pwd. Katarzynę Skowrońską z funkcji drużynowej 14 Drużyny Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej.

3.3.4. Zwalniam pwd. Ewę Tokarczyk Królik z funkcji drużynowej 4 GromadyZuchowej „Króliczki”
3.3.5. Mianuję pwd. Ewę Tokarczyk Królik drużynową 14 Drużyny Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej.
3.3.6. Mianuję sam. Justynę Królik drużynową 4 Gromady Zuchowej „Króliczki”.
3.3.7. Mianuję druhnę Monikę Bronny opiekunem drużynowej 4 Gromady Zuchowej„Króliczki”.
3.3.8. Mianuję Jakuba Flasza drużynowym 17 Próbnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Sparta”.
3.3.9. Mianuję druhnę Martynę Banasiak opiekunem drużynowego 17 Próbnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej

7. Mianowania Instruktorów
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 27 października 2018 roku przyjmuję przewodniczkę KatarzynęSkowrońską w poczet instruktorów ZHP.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L15/2018

Jastrzębie-Zdrój, 4 grudnia 2018 roku

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Śląska

Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój

im. Józefa Kreta

 


ROZKAZ L15/2018

 


Wyjątki z rozkazu Naczelniczki ZHP L11/2018 z dnia 19.10.2018r.

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

hm. Adrian KAPICA

 


Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L.17/2018 z dnia 29 listopada 2018 r

10. Przydział służbowy.

10.2. Zmiana przydziału służbowego.

10.2.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego hm. Katarzyny Hońskiej – Guzik z Hufca ZHP Jastrzębie Zdrój do Hufca ZHP Żory

 

CZUWAJ!

hm. Anna Peterko


1.Zarządzenia i informacje

1.2 Informacje

1.2.1 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 27 listopada 2018 roku podjęła uchwałę 25/2018 w sprawie wysokości środków przetrzymywanych w kasie hufca.

2.Hufiec

2.2 Mianowania

2.2.1 Mianuję hm. Annę Piekarz członkiem Komisji Stopni Instruktorskich.

3.Drużyny

3.2 Zmiany organizacyjne

3.2.1 Zamykam z wynikiem negatywnym okres próbny 16 Próbnej Drużynie Wędrowniczej „Kasjopeja”.

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.3.1 Zwalniam H.O. Małgorzatę Nowak z funkcji drużynowej 16 Próbnej Drużyny Wędrowniczej „Kasjopeja”.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.

12.1 Na wniosek kwatermistrza hufca udzielam pochwały za pomoc przy sprzątaniu magazynów następującym druhnom i druhom:

Jakub Flasz, Piotr Jarecki, Grzegorz Benc, Julia Malik, Marcin Wieczorek, Szymon Namielski, Kacper Śnieżek, Mateusz Gruca, Martyna Banasiak.

 


Czuwaj Ahoj

hm. Adrian Kapica ŻJ