2019

ROZKAZ L1/2019

Jastrzębie-Zdrój, 8 stycznia 2019 roku

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Śląska

Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój

im. Józefa Kreta

 

ROZKAZ L1/2019

1. Zarządzenia i informacje.

1.2 Informacje.

1.2.1 Podaję do wiadomości, że przy Hufcu ZHP w Jastrzębiu-Zdroju zawiązała się Rada Przyjaciół Harcerstwa. Przewodniczącym rady został wybrany pan Bogdan Sujewicz.

1.2.2. Informuję, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2019 roku podjęła uchwałę 1/2019 w sprawie przekazania środków pozyskanych ze zbiórki publicznej na działalność kształceniową i promocyjną hufca.

1.2.3 Informuję, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2019 roku podjęła uchwałę 2/2019 w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej za wyjazd na biwak 27 WDH „Eskulapy”.

1.2.4 Informuję, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2019 roku podjęła uchwałę 3/2019 w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej za wyjazd na biwak Pawłowickiego Próbnego Szczepu Harcerskiego „CTW”.

13. Inne

13.1 Z okazji nowego roku dziękuję wszystkim instruktorom i instruktorkom za wkład włożony w pracę instruktorską i działalność na rzecz Hufca i jego jednostek oraz życzę wszystkim druhnom i druhom wszystkiego najlepszego w nowym roku, a przede wszystkim chęci do pracy i wytrwałości w podejmowanej służbie.

 

Czuwaj Ahoj

hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L2/2019

Jastrzębie-Zdrój, 5 lutego 2019 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L2/2019

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Informuję, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2019 roku podjęła uchwałę 4/2019 w sprawie zajęcia stanowiska o wysokości kwoty
składki członkowskiej na rok 2020.

7. Mianowania instruktorów.
7.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4 stycznia 2019 roku otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Justynie Królik.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1 Udzielam pochwały za udział w organizacji XXVII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jastrzębiu-Zdroju wszystkim instruktorom i harcerzom, którzy
wnieśli swój wkład w organizację tego przedsięwzięcia.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L3/2019

Jastrzębie-Zdrój, 15 lutego 2019 roku

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Śląska 

Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój im.Józefa Kreta 

 

ROZKAZ L3/2019

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L 2/2019 z 8 lutego 2019 roku

  1. Inne

15.1. Podaję do wiadomości wykaz osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs przewodnikowski „Zostań Gwiazdą” organizowany przez Hufiec ZHP Mysłowice:

Łukasz Kawalec – Hufiec Jastrzębie-Zdrój

2.Hufiec

2.2 Zwolnienia

2.2.1 Zwalniam phm. Krzysztofa Sobczyk z funkcji członka komendy hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą. Dziękuję druhowi za czas i pracę poświęconą na rzecz rozwoju instruktorów hufca i życzę dalszych sukcesów w pracy instruktorskiej.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1 Zwolnienia i mianowania kadry HALiZ

6.1.1 Mianuję kadrę Zimowej Akcji Szkoleniowej odbywającej się w dniach 16-23 lutego 2019 roku w Zespole Szkół numer 2 im. Wojciecha Korfantego przy ul. Poznańskiej 1a w Jastrzębiu-Zdroju w składzie:

pwd. Ewa Tokarczyk-Królik - komendant,

Dagmara Topolska – kwatermistrz,

phm. Barbara Niemczyk – komendant kursu zastępowych,

Kalina Sobczyk – zastępca komendanta kursu zastępowych ds. programowych

 

Czuwaj Ahoj!

Adrian Kapica ŻJ

 

ROZKAZ L4/2019

Jastrzębie-Zdrój, 5 marca 2019 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L4/2019

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania kadry HALiZ
6.1.1. Zwalniam kadrę Zimowej Akcji Szkoleniowej odbywającej się w dniach 16-23 lutego 2019 roku w Zespole Szkół numer 2 im. Wojciecha Korfantego przy ul.
Poznańskiej 1a w Jastrzębiu-Zdroju w składzie:
pwd. Ewa Tokarczyk-Królik - komendant,
Dagmara Topolska – kwatermistrz,
phm. Barbara Niemczyk – komendant kursu zastępowych,
Kalina Sobczyk – zastępca komendanta kursu zastępowych ds.
programowych.

Wszystkim wyżej wymienionym dziękuję za czas i pracę włożoną w rozwój przyszłej kadry hufca.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L10/2019

Jastrzębie-Zdrój, 11 września 2019 roku

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Śląska

Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój

im. Józefa Kreta

 

ROZKAZ L 10 /2019

 

1. Zarządzenia i Informacje.

1.2 Informacje.

1.2.1 Informuję, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 3 września 2019 roku podjęła uchwałę 14/2019 w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej na wyjazd 12 PDH „Puszcza” i PDSH „Knieja” na wyjazd na Zlot Chorągwi Śląskiej.

1.2.2 Informuję, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 3 września 2019 roku podjęła uchwałę 15/2019 w sprawie Zwołania XI Zjazdu Zwykłego Hufca Jastrzębie-Zdrój.

1.2.3 Ogłaszam listę uczestników z głosem decydującym XI Zjazdu Zwykłego Hufca Jastrzębie-Zdrój, który odbędzie się 13 października 2019 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Hufca Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1 Maja 39-41 w Jastrzębiu-Zdroju:

1. Dagmara Topolska Drużynowa 2 GZ „Potwory i Spółka”, Skarbnik Hufca

2. pwd. Ewa Tokarczyk-Królik Drużynowa 14 Drużyny Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej, komendant Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego „Czarno to widzę”

3. Aleksandra Pochopień Załogowa załogi wilczków „Wesoła Załoga Poszukiwaczy Przygód” 11 HDWP „Golęszyce”

4. pwd. Małgorzata Nowak załogowa załogi jungów „Mokre Stopy” 11 HDWP „Golęszyce”,

5. phm. Sabina Ludwiczak Podzałogowa załogi wilczków „Wesoła Załoga Poszukiwaczy Przygód” 11 HDWP „Golęszyce”, zastępca przewodniczącego KRH

6. pwd. Tomasz Zgórski Drużynowy 27 WDH „Eskulapy”

7. pwd. Dawid Firlej Przyboczny 36 HDCzB,

8. pwd. Joanna Nowak Drużynowa 12 PDH „Puszcza”

9. pwd. Sebastian Nowak Drużynowy PDSH „Knieja”, Szef Harcerskiego Klubu Krwiodawstwa „HARCGUIS”

10. pwd. Maciej Ludwiczak Bosman 11 HDWP „Golęszyce”

11. H.O. Monika Gawlas Drużynowa 1 DNS „Na przełaj”

12. phm. Krzysztof Sobczyk Drużynowy 36 HDCzB,

13. pwd. Adrianna Smołka Drużynowa 3 DSH „Zorza”, członek KRH

14. hm. Leon Suski Drużynowy 11 HDWP „Golęszyce”, Przewodniczący KRH

15. phm. Barbara Niemczyk Członek KH ds. programu

16. phm. Dorota Sikora Członek KH ds. organizacyjnych, członek KSI

17. hm. Marian Mazur Kwatermistrz hufca, Członek KH, Przewodniczący KSI

18. pwd. Mariusz Królik Zastępca kwatermistrza hufca, przyboczny 14 drużyny ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej

19. Kalina Sobczyk Drużynowa PWDH „Andromeda”

20. Justyna Królik Drużynowa 4 GZ „Króliczki”

21. Jakub Flasz Drużynowy PDSH Sparta

22. H.O. Łukasz Kawalec Drużynowy 18 PWDH „Komancze”

23. pwd. Szymon Kocoń Podzałogowy załogi wędrowniczej 11 HDWP „Golęszyce”

24. hm. Adrian Kapica Załogowy załogi wędrowniczej 11 HDWP „Golęszyce”, Komendant Hufca

 

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Otwieram okres próbny 18 Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Komancze”.

3.2.2. Zmieniam nazwę 3 Drużyny Harcerskiej „Zorza” na 3 Drużyna Starszoharcerska „Zorza”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji załogowej załogi wilczków „Wesoła Załoga Poszukiwaczy Przygód” 11 HDWP „Golęszyce” pwd. Justynę Nowak,

3.3.2. Zwalniam z funkcji załogowej załogi jungów „Mokre Stopy” 11 HDWP „Golęszyce” phm. Sabinę Ludwiczak,

3.3.3. Mianuję drużynową załogi wilczków „Wesoła Załoga Poszukiwaczy Przygód” 11 HDWP „Golęszyce” druhnę Aleksandrę Pochopień,

3.3.4. Mianuję drużynową załogi jungów „Mokre Stopy” 11 HDWP „Golęszyce” pwd. Małgorzatę Nowak,

3.3.5. Mianuję Drużynowym 18 Próbnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Komancze” H.O. Łukasza Kawalca.

13. Inne

13.1. Dziękuję wszystkim organizatorom i uczestnikom za bezpieczne zorganizowanie i przeprowadzenie akcji letniej oraz życzę wszystkim instruktorom i harcerzom wiele uśmiechu oraz chęci i pomysłów do działania w nowym roku harcerskim.

 

 

Czuwaj Ahoj

hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L13/2019

Jastrzębie-Zdrój, 7 listopada 2019 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L13 /2019

3. Drużyny.
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca Drużynę Starszoharcerską „Knieja” i nadaję jej numer 23.
3.2.2. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Andromeda” i nadaję jej numer 24.
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca 17 Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Sparta”

7. Mianowania Instruktorów.
7.5 Przyjęcie w poczet instruktorów.
7.5.1. Z dniem 13 października 2019 roku przyjmuję przewodniczkę Monikę Gawlas w poczet instruktorów ZHP.

11. Kary organizacyjne.
11.1 Skracam nałożoną na phm. Barbarę Niemczyk decyzją komendanta hufca ogłoszoną w rozkazie L16/2017 z 28 listopada 2017 roku karę pozbawienia części praw członkowskich w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z odpowiedzialnością materialną na okres 2 lat o jeden miesiąc i uznaję ją za wykonaną z dniem 28 października 2019 roku.

Czuwaj Ahoj
hm. Adrian Kapica ŻJ

ROZKAZ L14/2019

Bukowina Tatrzańska 15.12.2019


Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendantka Hufca
Jastrzębie-Zdrój


Rozkaz L14/2019

7. Mianowania Instruktorów

7.1 Przyznanie stopnia przewodnika

7.1.1 Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę na stopien Przewodnika I dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego dh. Kalinę Sobczyk.
Przyjmuję dh. Kaline Sobczyk w poczet instruktorów Hufca ZHP Jastrzębie-Zdrój.

 

Czuwaj!
Komendantka Hufca Jastrzębie-Zdrój
phm. Barbara Niemczyk

ROZKAZ L15/2019

Jastrzębie-Zdrój 18.12.2019

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca
Jastrzębie-Zdrój

Rozkaz L15/2019

2. Hufiec

2.1 Zwolnienia w Komendzie Hufca

2.1.1 na wniosek dh. Mariusza Królika zwalniam go z funkcji członka Komendy Hufca. Serdecznie dziękuję za druha służbę.

2.2 Mianowania w Komendzie Hufca

2.2.1 Na wniosek Komedndantki mianuję na członka Komendy Hufca ds. Programowych dh. Kaline Sobczyk


3. Drużyny

3.1 Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.1.1 Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca zamykam okres próby 12 Drużynie Harcerskiej Puszcza

3.1.2 Na wniosek Pilota Chorągwi Śląskiej nadaje miano Harcerskiej Drużyny Wodnej 11 Drużynie Harcerskiej Golęszyce.

 

12. Pochwały

12.1 Udzielam pochwały wszystkim druhnom I druhom, którzy brali aktywny udział w remoncie Hufca.

 

Czuwaj!
Komendantka Hufca Jastrzębie -Zdrój
phm. Barbara Niemczyk