2020

ROZKAZ L1/2020

Jastrzębie-Zdrój 09.01.2020

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca
Jastrzębie-Zdrój

 

Rozkaz L1/2020

 

1. Zarządzenia, informacje

1.1. Podaję do wiadomości, ze Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 8 I 2020 r. podjęła uchwałę 1/2020 dotyczącą zatwierdzenia do realizacji planu pracy Hufca na rok 2020.
1.2. Podaję do wiadomości, ze Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 8 I 2020 r. podjęła uchwałę 2/2020 dotyczącą wysokości stawki delegacji w wysokości 0,55 gr
1.3. Podaję do wiadomości, ze Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 8 I 2020 r. podjęła uchwałę 3/2020 dotyczącą dofinansowania wpisowego dla uczesników Chorągwianych Zawodów Pływackich organizowanych w Czechowicach Dziedzicach w kwocie 5 zł od uczestnika
1.4. Podaję do wiadomości, ze Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 8 I 2020 r. podjęła uchwałę 4/2020 dotyczącą Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej na wyjazd PDH „Komancze” w wysokości 160 zł

2. Mianowania

2.1. Mianuję na funkcję pełnomocniczki komendantki hufca d.s. wizerunku i promocji hufca dh pwd Adriannę Smołkę.

3. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Na wniosek Rady 36 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów z dniem 9 I 2019r. zatwierdzam plan kampanii Bohater , udzielam zgody na rozpoczęcie kampanii i zdobywania imienia batalionu Armi Krajowej, Szarych Szeregów – Batalionu PARASOL

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1 Udzielam pochwały za zorganizowanie Przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju władzom i mieszkańcom miasta druhnom i druhom: Pwd Kalinie Sobczyk, dh Jakubowi Flasz, Pwd Monice Gawlas, dh Martynie Banasiak

 

Czuwaj!
Komendantka Hufca Jastrzębie -Zdrój
phm. Barbara Niemczyk