Hufiec

Początki jastrzębskiego hufca sięgają lat 70–tych ubiegłego stulecia. 10 stycznia 1971 roku z inicjatywy Komendy Hufca w Wodzisławiu Śląskim na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój powstał Podhufiec Związku Harcerstwa Polskiego, w skład którego wchodziły drużyny harcerskie z Jastrzębia i okolic. Komendantem została nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu Zdroju dh. Halina Malicka.
 W 1975 roku Podhufiec Jastrzębie przekształcił się w Komendę Hufca ZHP Jastrzębie Zdrój. Na komendanta wybrano dh. Henryka Kiełbasę. Głównym celem panującej wówczas Komendy było zapewnienie godziwych warunków do działalności programowo–organizacyjnej Hufca.

W latach 80-tych nieco zmieniły się priorytety. Głównym kierunkiem działania było umocnienie drużyn wszystkich szczebli. Problemem całego ZHP, a tym bardziej Jastrzębia był brak harcerskiej tradycji. Problematyka integracji społeczeństwa jastrzębskiego, ścisłe związki z naszymi górniczymi zakładami miały odbicie w programach działania Hufca.

Innym kierunkiem działania była rozbudowa hufcowej bazy, zarówno w postaci bazy obozowej w Szymocicach, Domu Harcerza z kompleksem magazynów przy ul. 1 Maja 15, jak również zaplecza finansowego. Szczególnie pomyślnie układała się współpraca z pionierami z Hawirzowa. Palącym problemem był brak wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, bowiem wielu instruktorów w tym czasie porzucało swoje funkcje.

Ze spisu harcerskiego przeprowadzonego w 1990 roku wynikało, że w Jastrzębiu działa około 1000 harcerzy i zuchów. W kwietniu 1991 spis wykazał 50% spadek. Po wnikliwej analizie okazało się, że spowodowany był on tym, że część drużyn istniała tylko „na papierze”, część słabo zorganizowanych rozpadła się. Problemy nawarstwiały się. Z jednej strony brak pieniędzy, z drugiej kilku młodych instruktorów i paru drużynowych bez doświadczenia. Był jednak jeden plus – ta garstka młodych ludzi wierzyła w sens swojej pracy i chciała pracować. Drużynowi podeszli poważnie do swoich obowiązków, drużyny wzięły się ostro do pracy. Dała się nawet zauważyć zdrowa rywalizacja. Drużynowi zintegrowali się w dość silną grupę przyjaciół.

W grudniu 1991 roku harcerze zwrócili KWK Borynia teren, na którym znajdowała się ich baza obozowa w Szymocicach. Był to główny powód zmiany siedziby Komendy Hufca. W tym czasie proboszcz z Parafii Świętej Katarzyny przekazał harcerzom w użytkowanie znaczą część starego probostwa oraz duże pomieszczenie nadające się na magazyn. W okresie letnim zorganizowano akcję letnią w Centurii koło Ogrodzieńca, gdzie wypoczęło 330 uczestników.

W 1998 roku hufiec zyskał własną Bazę Obozową w Suchedniowie (woj. świętokrzyskie), gdzie organizował i do dziś organizuje akcje letnie. Dużym sukcesem komendy było poprawienie stosunków z władzami miasta Jastrzębie, dzięki czemu zaczęto dostrzegać harcerstwo w mieście.

Przez cały okres swojej działalności w hufcu organizowano kursy dla zastępowych, drużynowych, rajdy harcerskie czy akcje letnie. Ciągle aktywnie działa Komisja Stopni Instruktorskich, dzięki której swoje kwalifikacje mogą podnosić instruktorzy.

Co ciekawe w pierwszym roku działalności Hufiec liczył ok. 3500 harcerzy. W 1979 roku liczba harcerzy przekraczała 8500. Przez kolejne 7 lat liczba członków Hufca nie spadała poniżej 7000. Od 1991 roku liczba harcerzy nigdy nie dochodziła do 1000, a rzadko dochodziła do 500 osób. Stan Hufca według spisu na rok 2003 – 330 członków.

Aktualnie siedziba hufca znajduje się w dzielnicy "Zdrój" przy ulicy Wrzosowej 4a, gdzie raz w tygodniu odbywa się dyżur komendanta hufca oraz skarbnika. Co miesiąc odbywają się odprawy drużynowych jak i inne spotkania w harcerskim gronie.