Hufiec Jastrzębie-Zdrój

im. Józefa Kreta

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska

Jesteśmy by uczyć, wychowywać, pomagać...

Organizacja pożytku publicznego

Jastrzębie-Zdrój, 11.01.2017.
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

ROZKAZ L. 2/2017

2 Hufiec
2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1 Powołuję z dniem 11.01.2017r. druha phm. Krzysztofa Sobczyka komendantem Akcji Szkoleniowej Hufca Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta, która odbędzie się w dniach 14 stycznia – 21 stycznia 2017 w Jastrzębiu - Zdroju.
3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1 Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca zamykam negatywnie okres próby Próbnej Drużynie Harcerskiej HALNY.
3.2.2 Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca zamykam negatywnie okres próby Próbnej Drużynie Harcerskiej CISZA PRZED BURZĄ.
3.2.3 Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca rozwiązuję 27 Wielopoziomową Drużynę Harcerską ESKULAPY.
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej HALNY druhnę phm. Barbarę Niemczyk.
3.3.2 Zwalniam z funkcji drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej CISZA PRZED BURZĄ druhnę pwd. Anetę Pieroń.
3.3.3 Zwalniam z funkcji drużynowego 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej ESKULAPY druha pwd. Tomasza Zgórskiego.
7. Mianowania instruktorów
7.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.01.2017r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnie Ewie Tokarczyk-Królik.
7.2 Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28.12.2016r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Maciejowi Ludwiczak.

Czuwaj!
/-/ hm. Adrian Kapica ŻJ

Pobierz

Odwiedziło nas

94317
Dzisaj40
Wczoraj38
W tym tygodniu40
W tym miesiącu400