Hufiec Jastrzębie-Zdrój

im. Józefa Kreta

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska

Jesteśmy by uczyć, wychowywać, pomagać...

Organizacja pożytku publicznego

Jastrzębie-Zdrój, 8 lutego 2017 roku
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska Komendant Hufca Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta

ROZKAZ L3 /2017

1. Uchwały Komendy Hufca.
1.1 Uchylam Uchwałę Komendy Hufca z 4 stycznia 2017 roku dotyczącą rozwiązania 27 WDW Eskulapy i zwolnienia z funkcji Drużynowego pwd. Tomasza Zgórskiego i w związku z tym zmieniam rozkaz Komendanta Hufca L2/2017 z 11 stycznia 2017 roku poprzez uchylenie punktu 3.2.3 oraz punktu 3.3.3. 1.1.1 Zobowiązuję pwd. Tomasza Zgórskiego do dostarczenia kompletnej dokumentacji pracy drużyny w postaci książki pracy drużyny do KRH do ostatniego dnia lutego 2017 roku.
1.2 Ustanawiam 22 lutego 2017 roku dniem mundurowym i Zachęcam wszystkich Harcerzy i instruktorów hufca do spędzenia tego dnia w mundurze i dzielenia się zdjęciami na fan page hufca.
1.3 Zobowiązuje wszystkie drużyny hufca do zebrania składek harcerskich za okres do września 2017 roku do końca marca 2017 roku.
3. Drużyny.
3.2 Zmiany organizacyjne.
3.2.1 Powołuję na okres próbny „Drużynę Wataha – Wilcze Tropy”.
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1 Mianuję dh. Joannę Nowak drużynową Próbnej Drużyny Harcerskiej Wataha-Wilcze Tropy i zobowiązuję ją do ukończenia kursu drużynowych w terminie pół roku od dnia wydania rozkazu.
3.3.2 zwalniam dh. Klaudię Karwacką z funkcji drużynowej 14 Drużyny Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej.
3.3.3 Na wniosek Rady 14 Drużyny Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej Mianuję dh. Katarzynę Skowrońską drużynową 14 Drużyny Ratowniczej im. Krysi Niżyńskiej.
5. Szczepy, związki drużyn.
5.1 Nadanie imion, nazw, sztandarów.
5.1.1 Na wniosek Rady Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego nadaję mu nazwę „Czarno to widzę”.
5.3 Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn.
5.3.1 Zwalniam hm. Piotra Piotrowicza z funkcji Komendanta Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego „Czarno to widzę”.
5.3.2 Na wniosek Rady Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego „Czarno to widzę” mianuję pwd. Ewę Tokarczyk-Królik Komendantem Próbnego Pawłowickiego Szczepu Harcerskiego „Czarno to widzę”
7. Mianowania instruktorów.
7.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 08.02.2017r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczka H.O. Dawidowi Firlejowi.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Udzielam pochwały za reprezentowanie Hufca w Rajdzie Martyrologii Narodów zorganizowanym w 72 rocznicę Marszu Śmierci - dla upamiętnienia osób w nim poległych następującym druhną i druhom:
• Kamil Kobylecki,
• Daria Wac,
• Marcin Wieczorek,
• Jakub Rogalski,
• Kalina Sobczyk,
• Marlena Czarnecka,
• Aleksandra Pochopień.

Czuwaj Ahoj
Komendant Hufca hm. Adrian Kapica ŻJ

Pobierz

Odwiedziło nas

94314
Dzisaj37
Wczoraj38
W tym tygodniu37
W tym miesiącu397