Jak dodać nową jednostkę?

Aby dodać nową jednostkę (drużynę, gromadę, szczep lub inną) do Tipi należy skontaktować się z administratorem hufca pwd. Tomaszem Zgórskim, tel. +48 728 451 492, e-mail: tomasz.zgorski@zhp.net.pl - ważne aby tytule wiadomości znalazł się wyraz „Tipi”. Pozwoli to skierować wiadomość w odpowiednie miejsce i przyśpieszy załatwienie sprawy.

Należy też podać:
- typ jednostki (związek drużyn, szczep harcerski, krąg, drużyna, klub, gromada zuchowa)
- rodzaj jednostki (krąg akademicki, krąg seniora, krąg instruktorski, krąg starszyzny, krąg instruktorów i starszyzny, drużyna wielopoziomowa, wędrownicza, drużyna starszoharcerska, drużyna harcerska)
- pełną nazwę jednostki (drużyny, gromady, szczepu itp.) wraz z numerem i bohaterem o ile istnieje.
- numer rozkazu i datę powstania (powołania) jednostki (drużyny, gromady, szczepu, kręgu itp.
- formułę jednostki (koedukacyjna, żeńska, męska)
- środowisko jednostki (miejska, wiejska, mieszana)

Wszystkie te dane należy wysłać na adres e-mail: tomasz.zgorski@zhp.net.pl - ważne aby tytule wiadomości znalazł się wyraz „Tipi”. Pozwoli to skierować wiadomość w odpowiednie miejsce i przyśpieszy załatwienie sprawy.