Nieprzetarty Szlak

Nieprzetarty Szlak

Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Nieprzetarty Szlak skupia dzieci i młodzież od 6 roku życia do …, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Mianem tym nazywane są drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Niepełnosprawni to zuchy i harcerze i jest ich dziś prawie 10000 osób. Wszyscy są wspierani w rozwoju przez wykorzystanie metody harcerskiej. U nas też jest drużyna Nieprzetartego Szlaku. Poniżej można się z nią zapoznać i nawiązać kontakt.

1 Drużyna Nieprzetartego Szlaku NA PRZEŁAJ im. Bohaterów Wieży Spadochronowej

Kontakt
Drużynowa: pwd. Monika Gawlas

Adres:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 im. ks prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu - Zdroju

Terminy zbiórek:
Zbiórki w czwartki 16:30 - 18:00