Zakładanie konta do Ewidencji

Każdy drużynowy lub ktoś wyznaczony przez drużynowego (osoba odpowiedzialna - najlepiej pełnoletnia) musi mieć dostęp do Systemu Ewidencji Harcerskich (Ewidencji ZHP) aby wprowadzić tam swoich członków drużyny lub gromady. Tam też uzupełnia się podstawowe dane harcerskie.

Dla nowych drużynowych - nowych drużyn lub gromad należy posiadać:

  • Numer rozkazu i datę powołania jednostki
  • Pełną nazwę swojej drużyny lub gromady
  • Typ jednostki (Drużyna Harcerska, Szczep, Gromada, itp.)
  • Formuła jednostki (koedukacyjna, męska, żeńska)
  • Środowisko działania jednostki (miasto, wieś, mieszane)
  • Numer jednostki o ile posiada

Oprócz tego każdy nowy administrator jednostki musi posiadać:

  • Numer rozkazu i datę powołania na funkcję drużynowego / drużynową
  • Adres e-mail założony na zhp.net.pl - adres e-mail można założyć tutaj
  • Swój numer telefonu najlepiej komórkowego
  • Swój numer karty (identyfikator)

Wszystkie te dane należy wysłać na adres e-mail: tomasz.zgorski@zhp.net.pl