Informacja ogólna na temat TIPI:

Celem działania systemu ewidencyjnego jest gromadzenie informacji o członkach naszej organizacji w jednym, bezpiecznym miejscu, a także śledzenie liczebności naszej organizacji. W związku z tym w Tipi można ewidencjonować dane członkowskie między innymi takie jak: stopnie, sprawności, odznaczenia, odbyte kursy i szkolenia. Jest również możliwość generowania statystyk i list np. drużynowy będzie miał możliwość wygenerowania listy harcerzy wybierających się na biwak drużyny.

System jest również miejscem, w którym rodzice będą mogli wyrazić zgodę na przynależność do ZHP swojego dziecka zaznaczając jednocześnie wszystkie niezbędne zgody dzięki czemu każdy drużynowy będzie miał możliwość bieżącego ich śledzenia.

Członkowie ZHP (a w przypadku osób poniżej 16 roku życia ich rodzice) mają możliwość korzystania z Tipi jako swojej elektronicznej książeczki harcerskiej. Moglą śledzić wszystkie informacje o sobie, które zamieściliśmy w systemie oraz edytować swoje dane kontaktowe.

Rejestracja w TIPI

Po dostarczeniu „zgody” w najbliższym możliwym czasie (sądzimy, że maksymalnie do tygodnia) na e-mail podany w „zgodzie” zostanie wysłany mail wraz z „linkiem” do rejestracji w Tipi 

Na stronie rejestracyjnej wypełnij pola formularza. Część pól może być już wypełniona danymi – w takim przypadku koniecznie sprawdź ich poprawność:

 • Nazwa użytkownika – pole obowiązkowe*
 • Hasło (konieczne jest podanie dwukrotnie hasła, w celu jego potwierdzenia) – pole obowiązkowe*
 • Imię – pole obowiązkowe
 • Nazwisko – pole obowiązkowe
 • Drugie imię
 • Nazwisko rodowe
 • Numer PESEL lub numer paszportu – pole obowiązkowe
 • Data urodzenia –  zostanie wygenerowana na podstawie numeru PESEL
 • Płeć – zostanie wygenerowana na podstawie numeru PESEL
 • Dane adresowe (adres stały i korespondencyjny) – pola obowiązkowe
 • E-mail do osoby która chce zostać harcerzem / harcerką
 • Telefon do osoby która chce zostać harcerzem / harcerką
 • Dane rodzica/opiekuna** → Imię, Nazwisko, Numer dowodu osobistego*** (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), Numer telefonu, E-mail – pola obowiązkowe

[+] zaznacz pole zgody na przetwarzanie danych osobowych – pole obowiązkowe

* Pola Nazwa użytkownika i Hasło nie wyświetlają się osobom, które otrzymały zaproszenie na adres w domenie ZHP. Logowanie takich osób odbywa się z użyciem Office365, więc dodatkowe login i hasło są zbędne.

** Dotyczy rejestracji członków ZHP, którzy nie ukończyli 16 lat.

*** Dane personalne (imię, nazwisko) oraz numer dowodu osobistego opiekunów prawnych (w tym rodziców) dziecka jest niezbędny do tego, aby zweryfikować tożsamość ww. osób i ich uprawnienie do reprezentowania dziecka. Zweryfikowanie przez ZHP danych personalnych opiekunów prawnych/rodziców nie może odbywać się inaczej niż przez przedstawienie przez te osoby swojego dowodu osobistego. Dlatego właśnie konieczne jest podanie numeru dokumentu, na podstawie którego ZHP dokonuje tej weryfikacji.

Jednym z kroków niezbędnych do przejścia rejestracji w systemie jest wyrażenie zgód, w tym zgód obligatoryjnych dla wszystkich członków ZHP. Zgody obowiązkowe zostały oznaczone czerwoną gwiazdką, pozostałe można odznaczyć lub nie, jednak zachęcamy do zaznaczenia wszystkich zgód. Wymagamy także zaznaczenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku, żeby móc udostępniać relacje dla rodziców z wydarzeń harcerskich.

2. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego na Twój adres e-mail zostanie wysłany e-mail potwierdzający założenie konta w systemie z linkiem aktywacyjnym oraz nazwą użytkownika.
Dla osób z mailem w domenie ZHP, nazwą użytkownika będzie adres mailowy.

Uwaga dla użytkowników z mailem spoza domeny ZHP
WAŻNE! Nazwę użytkownika podajesz podczas logowania się do systemu, dlatego warto ją zapamiętać lub zapisać sobie tę wiadomość.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt.

Sprawdź nas na

Facebooku

Instagramie

naszej stronie www

Skip to content