Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10-13 lat na zbiórkę w sobotę 5 listopada o godzinie 11:00, która odbędzie się za

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10-13 lat (4-6 klasa szkoły podstawowej) na zbiórkę harcerską 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Eskulapy” która odbędzie się w sobotę 5 listopada o godzinie 11:00 i potrwa do ok 14:00. Taka zbiórka to najlepsza okazja, aby rozpocząć swoją przygodę z harcerstwem oraz sprawdzić czym jest harcerstwo. Widzimy się przy szkole podstawowej nr 19 (wejście od strony boiska – mapa poniżej).

Zapraszamy młodzież w wieku 10-13 lat do przeżycia wspaniałej harcerskiej przygody!

Zbiórki odbywają się co tydzień w środę od 17:30 do 19:30

Zbiórka 27 września odbędzie się wyjątkowo od 17:00 do 19:30. Serdecznie zapraszamy!

Następne zbiórki odbędą się w dniach 27.09, 4.10, 11.10, 18.10 (kalendarz na dole strony)

Zjedź niżej po więcej informacji

Logo harcerze
Logo Harcerze Starsi

Spotykamy się przy Szkole Podstawowej nr 19 (wejście od strony boiska)

Kontakt

27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Eskulapy" to:

 • doświadczenie (pracujemy z dziećmi i młodzieżą od 1996 roku)
 • bezpieczeństwo (około 2 tys. przygotowanych i przeprowadzonych bezpiecznie zajęć, biwaków i imprez)
 • przygoda i zabawa (nowe wyzwania, nowi znajomi, nowe miejsca – a to wszystko u Nas)

Dzięki długoletniemu  doświadczeniu nasza kadra jest odpowiednio przygotowana i przeszkolona do pracy z dziećmi i młodzieżą. Byliśmy już w przeróżnych miejscach i sytuacjach.  Zwiedzaliśmy, wędrowaliśmy  w śniegu i w deszczu, w upale, w dzień czy w nocy. Nieraz zmęczeni, innym razem wypoczęci, zawsze weseli – bezpiecznie wracaliśmy do domu z jeszcze większym bagażem doświadczeń.

Nasza drużyna działa od 1996 roku na terenie osiedla „Staszica” a swą siedzibę ma w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu Zdroju ul. Opolska 3. Dysponujemy dostępem do wielu obiektów i pomieszczeń znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej nr 19, osiedla „Staszica” i naszego miasta. Nasze zbiórki nie odbywają się tylko w harcówce. Bardzo często gdy tylko jest to możliwe wychodzimy w teren.
Preferujemy różne formy spędzania wolnego czasu, ale najbardziej lubimy aktywny. Najlepiej czujemy się podczas wędrówek na biwakach, ciągle odkrywając nowe i ciekawe miejsca. Gdy tylko mamy wolny czas i chęci to do naszej dyspozycji jest sala gimnastyczna z której najczęściej korzystamy w okresie zimowym, boisko do siatkówki plażowej, sala komputerowa, oraz mała i nie do końca jeszcze skończona siłownia. Korzystamy również czasami ze ścianki wspinaczkowej, organizujemy różne gry terenowe i ogniska. Staramy się by nasze zbiórki były ciekawe. Uczymy się terenoznawstwa, pionierki, topografii, podstaw łączności i sygnalizacji. Pośród tego wszystkiego również znajdujemy czas na relaks i odpoczynek. Dla nas najważniejszy jest człowiek i jego potrzeby.

Charakter drużyny:

 1. Drużyna jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.
 2. Wychowanie w drużynie opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i estetycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznaje system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego członka drużyny.

Za główne cele swojego działania drużyna uznaje:

 1. Stworzenie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
 2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów.
 3. Upowszechnienie i umocnienie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament harcerskich zasad: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni.
 4. Upowszechnienie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.
 5. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi między ludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
 6. Zapoznanie i przeszkolenie z technik harcerskich.

Kontakt

HO Igor Rybicki – mail.: igor.rybicki@zhp.pl ,tel.: +48 535 428 123

pwd. Tomasz Zgórski – tel.: +48 728 451 492

27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Eskulapy”
Szkoła Podstawowa nr 19
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 3

Pytania i odpowiedzi

Sprawdź nas na

Facebooku

Instagramie

Naszej stronie www

Pytania i odpowiedzi

Potrzeby dziecka zmieniają się wraz z jego rozwojem psychofizycznym. Instruktorzy harcerstwa wiedzą o tym doskonale, dlatego prowadząc gromadę zuchową lub drużynę harcerską, stosują odpowiednie działania dydaktyczne. Jednym z elementów harcerskiej metody wychowawczej jest nauka poprzez działanie. Dlatego na zbiórkach zuchowych dzieci poznają świat bawiąc się w coś lub kogoś, harcerze uczą się poprzez uczestnictwo w grach, harcerze starsi - realizację projektów, a wędrownicy dzięki służbie i pokonywaniu własnych słabości.

Harcerstwo, to przede wszystkim różnorodność. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jakie ma talenty i predyspozycje, może zostać członkiem ZHP. Tutaj liczy się przede wszystkim chęć współpracy. Harcerstwo uczy działania w zespole, a jednocześnie stawia na indywidualność. Niezależnie od tego, czy zuch lub harcerz jest uzdolniony plastycznie, muzycznie, matematycznie lub aspiruje do bycia sportowcem, w ZHP zawsze znajdzie coś dla siebie. Tym samym harcerstwo potrafi połączyć wszystko co oferują inne zajęcia dodatkowe, a jednocześnie przedstawić to w dużo atrakcyjniejszy sposób.

Biwaki i obozy harcerskie, to wyjazdy pełne wrażeń, dostarczające dzieciom dużej ilości zabawy i atrakcji. Jednocześnie instruktorzy harcerscy pamiętają o realizacji głównej zasady – nauki poprzez działanie. To czas, w którym dzieci stają się bardziej samodzielne i zaradne. Każdy dzień na biwaku lub obozie jest dobrze zaplanowany i przygotowany zgodnie z predyspozycjami i wiekiem uczestników. Instruktorzy pracują z nimi przez cały rok, w związku z czym dobrze znają ich potrzeby. To zaleta rzadko spotykana wśród innych organizatorów wypoczynku.

Instruktor ZHP to osoba, która dążąc do zdobycia tej funkcji, sama musi przejść przez długą ścieżkę edukacji i wyzwań. Zdobywając doświadczenia, uczestnicząc w kursach, warsztatach, pokonując własne słabości, taka osoba uczy się, jak dobrze wychowywać i uczyć przyszłe pokolenia harcerzy. To dzięki instruktorom ZHP Wasze dzieci w przyszłości zostaną zaradnymi i dobrze wykształconymi pracownikami, kierownikami, ludźmi pełnymi pasji, posiadającymi własne rodziny i dobre perspektywy.

Przede wszystkim zuch/harcerz już od pierwszej zbiórki musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przynależność do gromady/drużyny. W dalszej kolejności, w ciągu najbliższych 6  miesięcy, powinien skompletować mundur, który jest najważniejszym atrybutem członka ZHP. Ponadto obowiązkiem każdego członka ZHP jest opłacanie składek.

Ile kosztuje harcerstwo?

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie podstawowych składek członkowskich. Wysokość składki członkowskiej obowiązującej w 2022 r. w Chorągwi Śląskiej, której częścią jesteśmy, to 45 zł/kwartał (180 zł/rok).

Składka wpłacana jest osobno za każdego z członków kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału(tj. 20.01, 20.04, 20.07, 20.10) lub rocznie (do 20.01) na konto bankowe komendy hufca.

Nosząc mundur harcerski, członek ZHP identyfikuje się z organizacją, do której przynależy. W ciągu pierwszych 6  miesięcy, powinien skompletować mundur, który jest najważniejszym atrybutem członka ZHP Reprezentując swoją drużynę, buduje wizerunek całego harcerstwa, dlatego tak ważne jest, aby mundur był jak najszybciej w pełni i dobrze skompletowany.

 • Koszula mundurowa: 159 zł
 • Pierścień: 6,5 zł
 • Pas: parciany: 32 zł
 • Spódnice/spodnie: spódnica mundurowa: 99 zł; spodenki mundurowe męskie: 118 zł
 • Getry: 15,90 zł
 • Wywijki: 11,90 zł
 • Rogatywka: 55 zł

Całkowity koszt zakupu pełnego umundurowania wynosi ok 330zł. Zważywszy na dość dużą kwotę pełnego umundurowania, można rozłożyć tą kwotę na kilka miesięcy zakupując po kolei kolejne części umundurowania.

Rajdy i biwaki harcerskie to trwające kilka dni wyjazdy, które w ciągu roku pozwalają na uatrakcyjnienie realizowanego programu. Zwiększają one możliwości na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobywanej na zbiórkach. Rajdy i biwaki są jednym z najlepszych sposobów na zintegrowanie drużyny, a co za tym idzie - polepszenie komfortu pracy i rozwoju każdego harcerza.

Koszt biwaków trwających 2-3 dni zaczyna się już od 50zł. Średnio koszt biwaku wynosi ok. 100zł.

Obóz harcerski i kolonia zuchowa to najlepsze formy spędzania wakacji. Program dnia pozwala dziecku wykorzystać czas maksymalnie na świetną zabawę i naukę poprzez działanie, a wykwalifikowana kadra dba o bezpieczeństwo i różnorodność zajęć.

W skład kosztów obozu wchodzą najczęściej:

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie (4 posiłki dziennie),
 • opieka medyczna ,
 • koszt realizacji programu,
 • ubezpieczenie,
 • transport.

Przeważnie ceny dwu tygodniowych obozów mieszczą się w granicach od 1200 zł do 1500 zł.

Dzięki dofinansowaniom do różnych form aktywności harcerskich (kursy, biwaki, obozy, zbiórki i inne wyjazdy), płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to - w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.

Jak finansuje się harcerstwo?

 • Poprzez 1,5% podatku dochodowego – ZHP jest organizacją pożytku publicznego;
 • Poprzez akcje zarobkowe i zbiórki publiczne;
 • Pozyskując sponsorów;
 • Organizując kursy i szkolenia dla osób spoza organizacji;
 • Biorąc udział w konkursach grantowych.

Podstawowe formy aktywności harcerskiej.

Zbiórki to podstawowa forma pracy harcerzy, zuchów oraz skrzatów. Są to spotkania odbywające się regularnie w ustalonych miejscach na których harcerze poznają techniki harcerskie i realizują wcześniej ustalony program.

Biwaki to forma pracy harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. Zazwyczaj trwają około 2-3 dni. 

Jest to głównie forma przeznaczona dla wędrowników i harcerzy starszych ale, zdarzają się też wyjazdy harcerzy na rajdy oraz gry terenowe. Ogółem rajdy harcerskie i gry terenowe (najczęściej nocne) to rodzaj zawodów terenowych, w których patrole rywalizują ze sobą na wyznaczonej trasie.

Jako harcerze często bierzemy udział w różnych rodzaju uroczystościach i świętach takich jak odzyskanie niepodległości 11 listopada, święto flagi 2 maja, święto konstytucji 3 maja, uroczystości upamiętniające rozpoczęcie i zakończenie II wojny światowej, dzień sybiraka itp.

Jest to wszelkiego rodzaju wędrówka organizowana przez grupę w formie kilkudniowego wyjazdu lub w formie obozu wędrownego. Cele wyprawy mogą być bardzo różne: zdobycie szczytu, przejście danego pasma górskiego lub szlaku, odwiedzenie jaskini, odnalezienie zabytków (zamków, umocnień, pałaców, kościołów itp.) czy poznanie historii i kultury danego regionu. Cechą wspólną takich wypraw jest wyczyn (nie tylko fizyczny) oraz chęć poznania nowych ludzi i miejsc. Wędrówka jest formą, która uczy zaradności w każdej sytuacji, pracy w grupie, a także zaspokaja potrzebę poznania świata oraz aktywności fizycznej

Obóz drużyny to dłuższy wyjazd drużyny najczęściej w okresie letnim, dający możliwość sprawdzenia oraz podsumowania całorocznej pracy drużyny i zastępów. Obozy są przeznaczone dla harcerzy oraz wędrowników. Harcerze podczas dwóch tygodni obozu w lesie pod namiotami uczą się samodzielności. Sprawdzają swoje umiejętności po przez wiele gier terenowych, zabaw, zajęć oraz wycieczek. Biorą także udział w ogniskach, kominkach, podchodach, zwiadach. Program obozu jest tak skonstruowany żeby nikt się nie nudził. Rodzaje obozów:

 • Obóz stały – Organizowany najczęściej w jednym miejscu, w środku kompleksów leśnych, z daleka od miast, niekiedy w stałej bazie obozowej pod namiotami.
 • Obóz wędrowny – Podstawowa forma pracy drużyny wędrowniczej – jego uczestnicy przemieszczają się pomiędzy różnymi miejscami noclegowymi za pomocą różnych środków transportu, w zależności od jego specyfiki (obozy żeglarskie, konne, górskie, rowerowe, spływy kajakowe). Forma obozu stwarza możliwość poszukiwania, poznania interesujących ludzi, nieznanych kultur, zaspokojenia potrzeby odkrywania nowej wiedzy i doświadczeń, a także zapewnia możliwość wszechstronnego rozwoju fizycznego.
 • Obóz specjalnościowy – Harcerki i harcerze dzięki tej formie letniego wypoczynku mają możliwość poznania nowych dziedzin aktywności, sprecyzowania swoich zainteresowań, opanowania nowych umiejętności w obrębie wyspecjalizowanego obszaru.
 • Obóz zagraniczny – Daje możliwość poznania świata, nowych ludzi i nowych kultur. Stwarza warunki do sprawdzenia się w niecodziennych sytuacjach, praktycznego stosowania obcego języka oraz zdobytych wiadomości z zakresu historii czy geografii

Głównie instruktorzy, wędrownicy i harcerze starsi biorą udział w różnego rodzaju kursów harcerskich (np. zastępowych, drużynowych, kursy instruktorskie) czy też kursów specjalnościowych (np. kurs pierwszej pomocy, wspinaczki itp.). Stwarzają one okazję do wzbogacenia wiedzy specjalistycznej w wybranej dziedzinie oraz do zdobycia odznak i uprawnień.

Piony wiekowe w naszej drużynie

Metodyka harcerska jest właściwa do pracy z harcerkami i harcerzami w wieku 10-13 lat. Charakterystyczną formą aktywności w tej grupie metodycznej jest GRA, która stwarza możliwość sprawdzenia się i wzmacnia pracę w zastępach poprzez współzawodnictwo. Odpowiednimi i stosowanymi w tej grupie wiekowej instrumentami metodycznymi są: próba harcerza, stopnie harcerskie (ochotniczka/młodzik, tropicielka/wywiadowca), sprawności (jedno- i dwugwiazdkowe) oraz zadania zespołowe realizowane w zastępach.

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie to fundamenty pracy wychowawczej z harcerkami i harcerzami. Są przyjmowane jako system wartości, którego zapisy są przyjmowane wprost oraz wyznaczają harcerzom sposób postępowania, a drużynowemu cele wychowawcze. Ważne jest wspieranie harcerek i harcerzy w wypełnianiu złożonego Przyrzeczenia Harcerskiego poprzez przygotowywanie ich do świadomego samodzielnego stawiania sobie wyzwań i podnoszenia umiejętności.

System małych grup

W drużynie harcerskiej system małych grup realizowany jest przez pracę w zastępach. Zastęp jest na stałe zorganizowaną grupą rówieśniczą (z podziałem na płeć), liczącą od 5 do 8 osób, działającą pod wodzą zastępowego. Zastępowy jest liderem i ma większe doświadczenie harcerskie od pozostałych członków zastępu. Zastępowego wybiera drużynowy w porozumieniu z radą drużyny. Praca zastępami ułatwia pracę drużyny i daje możliwość współzawodnictwa pomiędzy zastępami.

Uczenie w działaniu

Dla dzieci w wieku harcerskim najbardziej odpowiednią formą aktywności jest gra. Pozwala ona stworzyć przestrzeń na współzawodnictwo, które działa motywująco na każdego uczestnika. Harcerki i harcerze poprzez uczestnictwo w grach poznają swoje możliwości, zdobywają nowe umiejętności i kształtują charakter. Uczestnicząc w tej formie aktywności i działając zastępami, dzieci uczą się współpracować z innymi.

Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program

Program drużyny powinien być dostosowany do oczekiwań i zainteresowań harcerzy. Stymulować do wszechstronnego rozwoju poprzez stawianie wyzwań. Program tworzony jest w celu osiągnięcia określonych podstaw harcerskiego wychowania. Niezwykle ważne jest stosowanie systemu stopni i sprawności, a także technik harcerskich.

Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest POSZUKIWANIE, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety. O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny.

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

Prawo Harcerskie to fundament pracy wychowawczej z harcerką starszą i harcerzem starszym. Po okresie niekwestionowanego przyjmowania Prawa Harcerskiego, pojawiają się wątpliwości i pytania. Działania podejmowane przez drużynę mają na celu pełniejsze zrozumienie norm zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Po przemyśleniach rozpoczyna się proces świadomego akceptowania i przestrzegania norm, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu.

System małych grup

System małych grup realizowany jest przez pracę zastępów. Dziewczęta i chłopcy są zorganizowani w odrębnych zastępach. Zastęp spotyka się regularnie na zbiórkach zastępu, samodzielnie planuje swoją pracę i realizuje zadania. Zbiórki zastępu odbywają się regularnie. Przygotowywane są zarówno przez zastępowego jak i poszczególnych członków zastępu. W drużynie mogą pojawić się również grupy zadaniowe. Tworzone są one jedynie na czas realizacji zadania.

Uczenie w działaniu

Charakterystyczną formą aktywności jest poszukiwanie. Harcerze odkrywają różne pola działania, nowe pasje i zainteresowania w poszukiwaniu własnej drogi. Wszystkie działania oparte są na sprawdzaniu się w realnych, życiowych sytuacjach.

Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program

Program pracy drużyny powinien uwzględniać specyficzną dla tego wieku potrzebę poznawania i poszukiwań. Dobrze zbudowany program z jednej strony pozwala na nieskrępowany rozwój własnych zainteresowań, z drugiej zakłada z góry ich zmienność. Przez taki program pokazujemy harcerce starszej i harcerzowi starszemu różnorodne możliwości, oraz przygotowujemy ich do wyboru specjalizacji i własnej drogi rozwoju.

Program pracy drużyny ukierunkowany jest:

 • zadaniami prób na stopnie harcerskie,
 • zainteresowaniami harcerek i harcerzy,
 • poszukiwaniem pól działania i sfer aktywności.

Program drużyny jest tworzony przez radę drużyny. Program zastępów – przez zastępy. Program drużyny może mieć wpływ na program zastępów ukierunkowując część zbiórek na zdobywanie korzystnej wiedzy i umiejętności, zaś program zastępów – na program drużyny, pozwalając na uwzględnienie zainteresowań harcerek i harcerzy.

Wędrownicy to najstarsza grupa wiekowa w ZHP, skupiająca osoby w wieku 16-21 lat. Charakterystyczną formą aktywności wędrowników jest praca nad sobą, czyli ciągłe doskonalenie się, szukanie miejsca w społeczeństwie oraz służba. Drużyny wędrownicze cechują się dużą samorządnością, a drużyny jest wybierany przez grupę.

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie są dla wędrowników wartościami, które akceptują i przyjmują ze świadomością stawianych im wymagań. Wędrownicy kierują się również ideałami zawartymi w Kodeksie Wędrowniczym oraz dewizie wędrowniczej “Wyjdź w świat – zobacz – pomyśl – pomóż, czyli działaj”, która nawołuje do aktywności, pracy nad sobą, służby i szukania swojego miejsca w społeczeństwie.

System małych grup

System małych grup realizowany jest przez pracę zastępów, które formują się w naturalny, niewymuszony sposób spośród członków drużyny wędrowniczej. W drużynie wędrowniczej mogą również funkcjonować patrole zadaniowe, składające się z kilkorga wędrowniczek i/lub wędrowników. Patrole zadaniowe są powoływane na czas realizacji konkretnego zadania.

Uczenie w działaniu

Charakterystyczną formą aktywności dla wędrowników jest służba (wolontariat) realizowana wewnątrz ZHP oraz poza organizacją. Ważne są też zadanie podejmowane indywidualnie lub zespołowo o charakterze wyczynu oraz wędrówki. Wyczyn nie powinien być rozumiany tylko w aspekcie fizycznym, ale również intelektualnym.

Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program

Program pracy drużyny powstaje w oparciu o potrzeby poszczególnych wędrowników oraz potrzeby społeczności lokalnej. Na program drużyny wędrowniczej składają się m.in. wyjazdy na biwaki, obozy letnie i zimowe, realizowane zadania indywidualne (stopnie harcerskie i sprawności), zadania zespołowe (znaki służb), odznaki i uprawnienia. Celem tych działań jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju, przez stawianie mu wyzwań.

Program pracy drużyny ukierunkowany jest:

Program pracy drużyny wędrowniczej ukierunkowany jest na wspieranie młodego człowieka we wszechstronnym rozwoju i codziennym stawianiu sobie wyzwań oraz na rozwój i wsparcie społeczności wokół niego. Ambitne cele stawiane przez każdego wędrownika oraz całą drużynę, przybierające postać służby, pozwalają zmienić świat wokół na odrobinę lepszy, przy okazji hartując charaktery i stwarzając przestrzeń do zdobywania nowych umiejętności.

W drużynie wędrowniczej te cele realizowane są przez zdobywanie stopni harcerskich, realizowanie projektów na rzecz otoczenia drużyny (znaki służb), sprawności i specjalizację w wybranych przez wędrownika dziedzinach.

Działanie drużyny

Śródroczna działalność drużyny prowadzona jest na zbiórkach i akcjach przeprowadzanych przez drużynę lub patrole, zastępy. Wszystkie działania są ujęte w planie pracy, który jest tworzony przez wszystkich wędrowników w drużynie. Dużą rolę odgrywa rada drużyny oraz specjalna rada drużyny nazywana zbiórką konstytucyjną, na której wybierany jest drużynowy lub zmieniana konstytucja drużyny. Konstytucja drużyny reguluje zasady obowiązujące wewnątrz grupy.

Metodyka harcerska jest właściwa do pracy z harcerkami i harcerzami w wieku 10-13 lat. Charakterystyczną formą aktywności w tej grupie metodycznej jest GRA, która stwarza możliwość sprawdzenia się i wzmacnia pracę w zastępach poprzez współzawodnictwo. Odpowiednimi i stosowanymi w tej grupie wiekowej instrumentami metodycznymi są: próba harcerza, stopnie harcerskie (ochotniczka/młodzik, tropicielka/wywiadowca), sprawności (jedno- i dwugwiazdkowe) oraz zadania zespołowe realizowane w zastępach.

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie to fundamenty pracy wychowawczej z harcerkami i harcerzami. Są przyjmowane jako system wartości, którego zapisy są przyjmowane wprost oraz wyznaczają harcerzom sposób postępowania, a drużynowemu cele wychowawcze. Ważne jest wspieranie harcerek i harcerzy w wypełnianiu złożonego Przyrzeczenia Harcerskiego poprzez przygotowywanie ich do świadomego samodzielnego stawiania sobie wyzwań i podnoszenia umiejętności.

System małych grup

W drużynie harcerskiej system małych grup realizowany jest przez pracę w zastępach. Zastęp jest na stałe zorganizowaną grupą rówieśniczą (z podziałem na płeć), liczącą od 5 do 8 osób, działającą pod wodzą zastępowego. Zastępowy jest liderem i ma większe doświadczenie harcerskie od pozostałych członków zastępu. Zastępowego wybiera drużynowy w porozumieniu z radą drużyny. Praca zastępami ułatwia pracę drużyny i daje możliwość współzawodnictwa pomiędzy zastępami.

Uczenie w działaniu

Dla dzieci w wieku harcerskim najbardziej odpowiednią formą aktywności jest gra. Pozwala ona stworzyć przestrzeń na współzawodnictwo, które działa motywująco na każdego uczestnika. Harcerki i harcerze poprzez uczestnictwo w grach poznają swoje możliwości, zdobywają nowe umiejętności i kształtują charakter. Uczestnicząc w tej formie aktywności i działając zastępami, dzieci uczą się współpracować z innymi.

Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program

Program drużyny powinien być dostosowany do oczekiwań i zainteresowań harcerzy. Stymulować do wszechstronnego rozwoju poprzez stawianie wyzwań. Program tworzony jest w celu osiągnięcia określonych podstaw harcerskiego wychowania. Niezwykle ważne jest stosowanie systemu stopni i sprawności, a także technik harcerskich.

Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest POSZUKIWANIE, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety. O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny.

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

Prawo Harcerskie to fundament pracy wychowawczej z harcerką starszą i harcerzem starszym. Po okresie niekwestionowanego przyjmowania Prawa Harcerskiego, pojawiają się wątpliwości i pytania. Działania podejmowane przez drużynę mają na celu pełniejsze zrozumienie norm zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Po przemyśleniach rozpoczyna się proces świadomego akceptowania i przestrzegania norm, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu.

System małych grup

System małych grup realizowany jest przez pracę zastępów. Dziewczęta i chłopcy są zorganizowani w odrębnych zastępach. Zastęp spotyka się regularnie na zbiórkach zastępu, samodzielnie planuje swoją pracę i realizuje zadania. Zbiórki zastępu odbywają się regularnie. Przygotowywane są zarówno przez zastępowego jak i poszczególnych członków zastępu. W drużynie mogą pojawić się również grupy zadaniowe. Tworzone są one jedynie na czas realizacji zadania.

Uczenie w działaniu

Charakterystyczną formą aktywności jest poszukiwanie. Harcerze odkrywają różne pola działania, nowe pasje i zainteresowania w poszukiwaniu własnej drogi. Wszystkie działania oparte są na sprawdzaniu się w realnych, życiowych sytuacjach.

Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program

Program pracy drużyny powinien uwzględniać specyficzną dla tego wieku potrzebę poznawania i poszukiwań. Dobrze zbudowany program z jednej strony pozwala na nieskrępowany rozwój własnych zainteresowań, z drugiej zakłada z góry ich zmienność. Przez taki program pokazujemy harcerce starszej i harcerzowi starszemu różnorodne możliwości, oraz przygotowujemy ich do wyboru specjalizacji i własnej drogi rozwoju.

Program pracy drużyny ukierunkowany jest:

 • zadaniami prób na stopnie harcerskie,
 • zainteresowaniami harcerek i harcerzy,
 • poszukiwaniem pól działania i sfer aktywności.

Program drużyny jest tworzony przez radę drużyny. Program zastępów – przez zastępy. Program drużyny może mieć wpływ na program zastępów ukierunkowując część zbiórek na zdobywanie korzystnej wiedzy i umiejętności, zaś program zastępów – na program drużyny, pozwalając na uwzględnienie zainteresowań harcerek i harcerzy.

Wędrownicy to najstarsza grupa wiekowa w ZHP, skupiająca osoby w wieku 16-21 lat. Charakterystyczną formą aktywności wędrowników jest praca nad sobą, czyli ciągłe doskonalenie się, szukanie miejsca w społeczeństwie oraz służba. Drużyny wędrownicze cechują się dużą samorządnością, a drużyny jest wybierany przez grupę.

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie są dla wędrowników wartościami, które akceptują i przyjmują ze świadomością stawianych im wymagań. Wędrownicy kierują się również ideałami zawartymi w Kodeksie Wędrowniczym oraz dewizie wędrowniczej “Wyjdź w świat – zobacz – pomyśl – pomóż, czyli działaj”, która nawołuje do aktywności, pracy nad sobą, służby i szukania swojego miejsca w społeczeństwie.

System małych grup

System małych grup realizowany jest przez pracę zastępów, które formują się w naturalny, niewymuszony sposób spośród członków drużyny wędrowniczej. W drużynie wędrowniczej mogą również funkcjonować patrole zadaniowe, składające się z kilkorga wędrowniczek i/lub wędrowników. Patrole zadaniowe są powoływane na czas realizacji konkretnego zadania.

Uczenie w działaniu

Charakterystyczną formą aktywności dla wędrowników jest służba (wolontariat) realizowana wewnątrz ZHP oraz poza organizacją. Ważne są też zadanie podejmowane indywidualnie lub zespołowo o charakterze wyczynu oraz wędrówki. Wyczyn nie powinien być rozumiany tylko w aspekcie fizycznym, ale również intelektualnym.

Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program

Program pracy drużyny powstaje w oparciu o potrzeby poszczególnych wędrowników oraz potrzeby społeczności lokalnej. Na program drużyny wędrowniczej składają się m.in. wyjazdy na biwaki, obozy letnie i zimowe, realizowane zadania indywidualne (stopnie harcerskie i sprawności), zadania zespołowe (znaki służb), odznaki i uprawnienia. Celem tych działań jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju, przez stawianie mu wyzwań.

Program pracy drużyny ukierunkowany jest:

Program pracy drużyny wędrowniczej ukierunkowany jest na wspieranie młodego człowieka we wszechstronnym rozwoju i codziennym stawianiu sobie wyzwań oraz na rozwój i wsparcie społeczności wokół niego. Ambitne cele stawiane przez każdego wędrownika oraz całą drużynę, przybierające postać służby, pozwalają zmienić świat wokół na odrobinę lepszy, przy okazji hartując charaktery i stwarzając przestrzeń do zdobywania nowych umiejętności.

W drużynie wędrowniczej te cele realizowane są przez zdobywanie stopni harcerskich, realizowanie projektów na rzecz otoczenia drużyny (znaki służb), sprawności i specjalizację w wybranych przez wędrownika dziedzinach.

Działanie drużyny

Śródroczna działalność drużyny prowadzona jest na zbiórkach i akcjach przeprowadzanych przez drużynę lub patrole, zastępy. Wszystkie działania są ujęte w planie pracy, który jest tworzony przez wszystkich wędrowników w drużynie. Dużą rolę odgrywa rada drużyny oraz specjalna rada drużyny nazywana zbiórką konstytucyjną, na której wybierany jest drużynowy lub zmieniana konstytucja drużyny. Konstytucja drużyny reguluje zasady obowiązujące wewnątrz grupy.

Historia naszej drużyny

Nasza drużyna powstała 14 czerwca 1996 roku, lecz jej historia sięga trochę dalej…

Dawno, dawno temu była sobie 18 Męska Drużyna Harcerska „Trampy”. Pewnego dnia ów drużyna zrobiła wielki nabór po którym zaczęła liczyć ponad 100 członków (to były dobre czasy) Stworzyła więc kilka zastępów, a że wszystko szło dalej dobrze to członków przybywało i coś się musiało stać. Naciągało nieuchronne. Ktoś krzyknął – stwórzmy szczep. I tak w 1996 roku powstał 18 Szczep Harcerski „Trampy” który działał przy Szkole Podstawowej nr 19.

Przed powstaniem szczepu dh. Tomasz Zgórski (Bolo) dostał propozycję objęcia funkcji drużynowego w Żeńskiej Drużynie Harcerskiej, którą przyjął. Wtedy wszyscy z naszej drużyny się zebrali – wszystkie dziewczyny wraz z przyszłym drużynowym obradowali nad nazwą drużyny. Padło wiele propozycji ale większością głosów została przyjęta nazwa „Eskulapy”. Nazwa ta pochodzi od węża Eskulap, a że Nas było więcej i że nie wiedzieliśmy czy wąż Eskulap odmienia się na liczbę mnogą to tak jakoś powstało „Eskulapy”.

No i nadszedł dzień – rozkaz L6/96 z dnia 14 czerwca 1996 roku – powstanie 27 Żeńskiej Drużyny Harcerskiej „Eskulapy” i mianowanie na jej drużynowego dh. Tomasza Zgórskiego (Bola). Potem było już z górki. Po nie całym roku działania bo w 1997 do Naszej drużyny zaczęli pukać panowie, tak więc przekształciliśmy się z Żeńskiej Drużyny Harcerskiej na po prostu Drużynę Harcerską. Czas biegł nie ubłaganie, jedni odchodzili inni zaś wstępowali w nasze szeregi. Zaś ci co byli u nas od początku, podorastali i tak podajże w 1999 roku musieliśmy przekształcić się ponownie, ale już w Wielopoziomową Drużynę Harcerską jaką jesteśmy nie zmiennie aż do dnia dzisiejszego, na czele której do końca 2022 roku pełnił funkcję drużynowego dh. Tomasz Zgórski (Bolo), a od początku 2023 funkcję drużynowego pełni dh. Igor Rybicki.

Nasza drużyna działa na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, a siedzibę mamy w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima przy ul. Opolskiej 3, gdzie mamy swoją piękną harcówkę.

Naszą misją jest stworzenie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka (dziecka). Nieskrępowanego kształtowania jego osobowości przy poszanowaniu jego praw do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów. Upowszechnienie i umocnienie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament harcerskich zasad: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni oraz stworzenie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi miedzy ludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi. Upowszechnienie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizacje, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą i zapoznanie, oraz przeszkolenie z technik harcerskich.

Wszystko to robimy po to, aby ludzie którzy opuszczają Nasze szeregi byli samodzielni, zaradni i dobrze przygotowani do dalszego życia. Wiedzieli co jest dobre, a co złe. Zawsze byli gotowi nieść chętną pomoc bliźnim, mimo codziennej pogoni za pieniądzem i władzą.

Zapraszamy na następne zbiórki harcerskie!

Kalendarz zbiórek:

Skip to content