Drużyny Wędrownicze

Drużyny Wędrownicze

Wędrownicy to grupa metodyczna skupiająca osoby w wieku 16-21 lat.

Wędrownika cechuje przede wszystkim świadomość podejmowanych decyzji oraz posiadanie własnego zdania na wiele tematów. Formą aktywności wędrowniczek i wędrowników jest wyczyn. Wędrownicy należą do drużyn wędrowniczych, zastępów wędrowniczych działających w ramach drużyn wielopoziomowych oraz kręgów akademickich.

Wędrowników cechuje aktywna postawa wobec otaczającego ich świata. Ważną dla nich rolę odgrywa samodzielne poznawanie świata, wybór najbardziej interesujących zagadnień i dostrzeżenie ważnych, społecznych problemów w myśl zasady: Wędrujemy przez świat po problemach, do człowieka.

Wędrownicy stawiają przed sobą ambitne cele, realizując je indywidualnie albo w harcerskim zespole. Bowiem wędrownictwo to samowychowanie do czynu przez czyn.

Wędrówka jest sposobem na pracę wędrowniczą. Wędrówka rozumiana dosłownie – pozwalająca na poznanie otaczającego świata (wędrówka fizyczna) oraz wędrówka po problemach, zagadnieniach w wybranych dziedzinach wiedzy (wędrówka intelektualna). Taka szeroko rozumiana wędrówka ma pomóc młodej kobiecie – młodemu mężczyźnie w odnalezieniu swego miejsca w społeczeństwie.

36. Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów

Kontakt
Drużynowy phm. Krzysztof Sobczyk

Adres:
Zespół Szkół nr 11
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Bronisława Czecha 20a

Termin zbiórki:
Piątek 17.15 przy SP.20

Telefon komórkowy:
+48 609 550 166

Łącza
Nasza drużyna na Facebooku

 

Załoga Wędrownicza

Kontakt:
Zagłogowy: hm. Adrian Kapica

Adres:
Zespół Szkół nr.3
ul.Wrocławska 12
Jastrzębie-Zdrój

Termin zbiórek:
środy godz. 17.00