Hufiec ZHP Jastrzębie-Zdrój

Ile kosztuje harcerstwo?

Ile kosztuje harcerstwo?

Składki

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie podstawowych składek członkowskich. Wysokość składki członkowskiej obowiązującej w 2023 r. w Chorągwi Śląskiej, której częścią jesteśmy, to 45 zł/kwartał.

Składkę tworzą:

 • część należna Głównej Kwaterze  – 9 zł,
 • część należna Chorągwi Śląskiej – 18 zł,
 • część należna Hufcowi – 9 zł,
 • część należna podstawowej jednostce organizacyjnej (gromadzie/drużynie) – 9 zł.

Jak opłacić składkę?

Składka wpłacana jest osobno za każdego z członków kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału (tj. 20.01, 20.04, 20.07, 20.10) lub rocznie (do 20.01) na konto bankowe komendy hufca:

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

54 8470 0001 2014 0060 9867 0001

Nazwa odbiorcy: ZHP Hufiec Jastrzębie-Zdrój
Numer rachunku: 54 8470 0001 2014 0060 9867 0001
Kwota: 180zł/rok lub 45zł/kwartał
Nazwa zleceniodawcy: (dane osoby dokonującej wpłatę – może to być rodzic lub inna osoba)

 • Za rok Tytułem: Składka Członkowska za rok (podajemy obecny rok kalendarzowy np 2022), (nazwa drużyny/gromady), (Imię i Nazwisko harcerza – dziecka)

  Przykład: „Składka Członkowska za rok 2022, Eskulapy, Iksiński Adolfiak” 

 • Za kwartał Tytułem: Składka Członkowska za rok (podajemy obecny rok kalendarzowy np 2022) kwartał (podajemy kwartał 1, 2, 3 ,4), (nazwa drużyny/gromady), (Imię i nazwisko harcerza – dziecka)

  Przykład: „Składka Członkowska za rok 2021 kwartał 3, Eskulapy, Iksiński Adolfiak” 

Na co są wykorzystywane składki?

 • część składki należna Głównej Kwaterze:
  • na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP, kosztów funkcjonowania władz naczelnych ZHP, kształcenie i wsparcie metodyczne i programowe oraz opłacenie polisy ubezpieczenia OC obejmującej wszystkich członków ZHP,
  • na utworzenie kapitału żelaznego na szczeblu centralnym.
 • część składki należna chorągwi:
  • prowadzenie bieżącej działalności chorągwi, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków dla chorągwi i hufców,
  • szkolenia kadry,
  • obsługę księgową,
  • nadzór prawny i merytoryczny nad hufcami.
 • część składki należna hufcowi:
  • prowadzenie bieżącej działalności hufca, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków,
  • utrzymaniu siedziby hufca,
  • wsparcie metodyczne i programowe dla drużynowych,
  • kształcenie kadry instruktorskiej,
  • ubezpieczenie NNW dla członków ZHP danego hufca,
  • prowadzenie rachunków bankowych,
  • utrzymanie magazynów ze sprzętem posiadanym przez hufiec i podległe jednostki,
  • nadzór prawny i merytoryczny nad instruktorami i drużynami.
 • część należna podstawowej jednostce organizacyjnej (gromadzie/drużynie):
  • zakup materiałów programowych itp.,
  • drobne elementy umundurowania np. krzyże harcerskie,
  • inne potrzeby drużyn.

Dzięki dofinansowaniom, płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.

Jak finansuje się harcerstwo?

 • Poprzez 1,5% podatku dochodowego – ZHP jest organizacją pożytku publicznego;
 • Poprzez akcje zarobkowe i zbiórki publiczne;
 • Pozyskując sponsorów;
 • Organizując kursy i szkolenia dla osób spoza organizacji;
 • Biorąc udział w konkursach grantowych.

Mundury

Nosząc mundur harcerski, członek ZHP identyfikuje się z organizacją, do której przynależy. Reprezentując swoją drużynę, buduje wizerunek całego harcerstwa, dlatego tak ważne jest, aby mundur był jak najszybciej w pełni i dobrze skompletowany.

 • Nakrycia głowy: zgodnie z regulaminem drużyny. Cena nakrycia głowy różni się.
 • Koszula mundurowa: 129 zł
 • Naramienniki: 8 zł
 • Chusta: 8 zł
 • Pierścień: 6 zł
 • Spódnice/spodnie: spódnica mundurowa: 86 zł; spodenki mundurowe damskie: 102 zł; spodenki mundurowe męskie: 102 zł
 • Pas: parciany: 27 zł; skórzany: 55 zł
 • Getry: 15,50 zł
 • Wywijki: 9 zł

Koszt obozu

Obóz harcerski i kolonia zuchowa to najlepsze formy spędzania wakacji. Program dnia pozwala dziecku wykorzystać czas maksymalnie na świetną zabawę i naukę poprzez działanie, a wykwalifikowana kadra dba o bezpieczeństwo i różnorodność zajęć.

W skład kosztów obozu wchodzą najczęściej:

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie (4 posiłki dziennie),
 • opieka medyczna ,
 • koszt realizacji programu,
 • ubezpieczenie,
 • transport.

Przeważnie ceny obozów mieszczą się w granicach od 1200 zł do 1500 zł.

Koszt rajdów, biwaków

Rajdy i biwaki harcerskie to trwające kilka dni wyjazdy, które w ciągu roku pozwalają na uatrakcyjnienie realizowanego programu. Zwiększają one możliwości na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobywanej na zbiórkach. Rajdy i biwaki są jednym z najlepszych sposobów na zintegrowanie drużyny, a co za tym idzie – polepszenie komfortu pracy i rozwoju każdego harcerza.

Koszt biwaków trwających 2-3 dni zaczyna się już od 50zł.

Skip to content