Hufiec ZHP Jastrzębie-Zdrój

Drużyny Wędrownicze

Drużyny Wędrownicze

Wędrownicy to grupa metodyczna skupiająca osoby w wieku 16-21 lat.

Wędrownika cechuje przede wszystkim świadomość podejmowanych decyzji oraz posiadanie własnego zdania na wiele tematów. Formą aktywności wędrowniczek i wędrowników jest wyczyn. Wędrownicy należą do drużyn wędrowniczych, zastępów wędrowniczych działających w ramach drużyn wielopoziomowych oraz kręgów akademickich.

Wędrowników cechuje aktywna postawa wobec otaczającego ich świata. Ważną dla nich rolę odgrywa samodzielne poznawanie świata, wybór najbardziej interesujących zagadnień i dostrzeżenie ważnych, społecznych problemów w myśl zasady: Wędrujemy przez świat po problemach, do człowieka.

Wędrownicy stawiają przed sobą ambitne cele, realizując je indywidualnie albo w harcerskim zespole. Bowiem wędrownictwo to samowychowanie do czynu przez czyn.

Wędrówka jest sposobem na pracę wędrowniczą. Wędrówka rozumiana dosłownie – pozwalająca na poznanie otaczającego świata (wędrówka fizyczna) oraz wędrówka po problemach, zagadnieniach w wybranych dziedzinach wiedzy (wędrówka intelektualna). Taka szeroko rozumiana wędrówka ma pomóc młodej kobiecie – młodemu mężczyźnie w odnalezieniu swego miejsca w społeczeństwie.

36. Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów

Drużynowy: phm. Krzysztof Sobczyk

Termin zbiórek:

Piątek od 17:15

Zbiórki odbywają się przy:
Zbiorki Szkoła Podstawowa nr 20 im. Henryka Jordana

ul. B. Czecha 20a, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Kontakt:

Telefon do drużynowego: +48 609 550 166

Telefon do przybocznego: +48 691 099 976

Profil drużyny na FB: 

36. Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów

Skip to content