Hufiec ZHP Jastrzębie-Zdrój

Harcerstwo to przygoda na całe życie!​

Hufiec Jastrzębie-Zdrój zrzesza dzieci i młodzież w wieku 6-21 lat. Swoim zasięgiem obejmuje miasto Jastrzębie-Zdrój i gminę Pawłowice, dzięki swojej działalności w placówkach edukacyjnych.

Nasz Hufiec to:

wiek 6-9
2
Gromady Zuchowe
Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest zabawa w kogoś lub w coś – realizowana zespołowo przez zdobywanie sprawności oraz podczas zbiórek pojedynczych gromady. Zuchy podczas zbiórek zdobywają sprawności. Zuchy zrzeszają dzieci w wieku 6-9 lat.
Sprawdź nasze gromady
wiek 10-13
4
Drużyny Harcerskie
Harcerki i harcerze kształtują swoją tożsamość i jedność w ramach zastępu i drużyny do której należą. Charakterystycznymi formami są tu gry, nauka technik harcerskich, zdobywanie stopni i sprawności. Drużyny harcerskie zrzeszają dzieci w wieku 10-13 lat.
Sprawdź nasze drużyny
wiek 13-16
2
Drużyny Starszoharcerskie
Formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest poszukiwanie, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat . Drużyny starszoharcerskie zrzeszają młodzież w wieku 13-16 lat.
Sprawdź nasze drużyny
wiek 16-21
1
Drużyny Wędrownicze
Wędrownika cechuje przede wszystkim świadomość podejmowanych decyzji oraz posiadanie własnego zdania na wiele tematów. Wędrownicy to grupa metodyczna skupiająca osoby w wieku 16-21 lat.
Sprawdź nasze drużyny
wiek 10-21
3
Drużyny Wielopoziomowe
Drużyny wielopoziomowe działają identycznie jak inne drużyny ale łączą metodyki drużyn jednopoziomowych. Drużyny wielopoziomowe skupiają w swoich szeregach dzieci i młodzież w wieku 10-21 lat.
Sprawdź nasze drużyny
wiek 6-21
1
Szczepy
Szczepy Harcerskie są jednostkami hufca które skupiają gromady i drużyny, działające w jednym środowisku. Szczepy Harcerskie zrzeszają gromady i drużyny w których mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku 6-21 lat.
Sprawdź nasze szczepy
1
Drużyna Nieprzetartego Szlaku
Mianem tym nazywane są drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej.
Sprawdź naszą drużynę NS

Co się u nas dzieje?

Hufiec Jastrzębie-Zdrój

im. Józefa Kreta

Działa na terenie Pawłowic i Jastrzębia-Zdroju od 1975 roku,
należy do Związku Harcerstwa Polskiego
i jest jednostką terenową Chorągwi Śląskiej

Skip to content