Hufiec ZHP Jastrzębie-Zdrój

1 Drużyna Nieprzetartego Szlaku "NA PRZEŁAJ" im. Bohaterów Wieży Spadochronowej

Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Mianem tym nazywane są  drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty Szlak skupia  dzieci i młodzież od 6 roku życia do …, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Dzięki instruktorkom i instruktorom NS – działającym tradycyjną i sprawdzoną metodą harcerską – dziś prawie 4500 dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z zaburzeniami rozwojowymi ma możliwość przebywania w gronie rówieśników i przeżywania razem z nimi wspaniałej harcerskiej przygody. Ma to znaczący wpływ na ich wszechstronny – intelektualny, emocjonalny, społeczny, duchowy i fizyczny – rozwój, wspierając jednocześnie kompleksową rehabilitację.

1 Drużyna Nieprzetartego Szlaku "NA PRZEŁAJ" im. Bohaterów Wieży Spadochronowej

Drużynowa: pwd. Monika Gawlas

Adres:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 im. ks. prof. J. Tischnera
ul. Szkolna 5
44-335 Jastrzębie Zdrój

Terminy zbiórek:
Zbiórki w czwartki 16:30 – 18:00

Skip to content