Hufiec ZHP Jastrzębie-Zdrój

Drużyny Harcerskie

Drużyny Harcerskie

Drużyny harcerskie zrzeszają dzieci w wieku 10-13 Harcerki i harcerze kształtują swoją tożsamość i jedność w ramach zastępu i drużyny do której należą. Podstawowe potrzeby realizowane są przez przynależność i zaangażowanie w pracę zastępu, który jest w tym momencie najbardziej naturalnym środowiskiem rówieśniczym. Zbiórki zastępu odbywają się w regularnie, np. w tygodniowym rytmie. Przygotowane i prowadzone są przez zastępowego przy wsparciu przybocznych lub drużynowego. Członkowie zastępu włączają się w zbiórkę przez aktywny udział w proponowanych zadaniach. Przygotowują część elementów zbiórek m.in. przez realizację zadań międzyzbiórkowych. Przygotowywane są przez drużynowego przy wsparciu przybocznych.

Śródroczna praca drużyny opiera się na zbiórkach drużyny i zastępów. Zbiórki odbywają się regularnie i stwarzają możliwość współzawodnictwa między zastępami. W drużynie działa rada drużyny, która składa się z drużynowego i funkcyjnych drużyny (najczęściej przybocznych, zastępowych i innych funkcyjnych). Rada drużyny uczestniczy w planowaniu pracy drużyny i podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących drużyny. W drużynie działa też często zastęp zastępowych, który stwarza możliwość rozwoju dla zastępowych.

Więcej na temat pionu harcerskiego znajdziesz pod tym adresem.

Drużynowy: hm. Marian Mazur

Termin zbiórek: 

Czwartek od 16:16

Zbiórki odbywają się przy:

Szkoła Podstawowa nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka

44-338 Jastrzębie-Zdrój, ul. Komuny Paryskiej 18C

Kontakt:

telefon do przybocznej: +48 519 174 594 (dh. Gosia Szmuk)

Drużynowy: bd.

Termin zbiórek:  bd.

Zbiórki odbywają się w:

Harcówka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowicach

43-250 Pawłowice, ul. Pukowca 4

Kontakt: bd.

Drużynowa: bd.

Termin zbiórek:  bd.

Zbiórki odbywają się w:

Harcówka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowicach

43-250 Pawłowice, ul. Pukowca 4

Kontakt: bd.

Skip to content