Drużyny Wielopoziomowe

   

Drużyny Wielopoziomowe

Drużyny wielopoziomowe zrzeszają w swoich szeregach dzieci i młodzież w wieku 10-21 lat

Drużyny wielopoziomowe działają tak samo jak inne drużyny ale łączą metodyki i instrukcje drużyn jednopoziomowych. Najczęściej drużyna pracuje zastępami które zrzeszają dzieci i młodzież w wieku odpowiednim do danej grupy wiekowej. I tak działają zastępy harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze.

Każda grupa wiekowa działa w specyficzny dla siebie sposób zgodnie z przypisaną dla danej grupy metodyką.

11 Harcerska Drużyna Wodna Golęszyce

Kontakt
Drużynowy: phm. Leon Suski

Adres:
Szkoła Podstawowa nr 5
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazurska 6

www.jedenastka.npx.pl


Dodatkowe informacje:
18 września 2015 roku odbyły się pierwsze zbiórki załóg działających w HDW Golęszyce. Chcemy kontynuować tradycję 11 DH, gdyż 20 lat temu dh Leon ją założył. Część kadry działającej w nowej drużynie z niej pochodzi. W ostatnim etapie działania dh Magdalena Kuza podjęła starania aby uzyskać miano Drużyny Wodnej. Jednak w związku z tym, że druhna założyła rodzinę, drużyna ta przestała działać i w 2011 roku została rozwiązana. Nasza drużyna działa na zasadzie wielkiej drużyny wielopoziomowej. Jest to kilkudziesięcioletnia tradycja Drużyn Wodnych naszej Chorągwi. Drużynowym jest phm. Leon Suski KJ.

W jej skład wchodzą załogi:
Wilczki (zuchy) Wesoła Załoga Poszukiwaczy Przygód - Załogowa pwd Justyna Nowak HO
Jungi (harcerze) Mokre Stopy - Załogowa pwd Sabina Ludwiczak ŻJ
Kadeci (harcerze starsi) Załogowy dh Marcin Krzysteczko ćw.
Wędrownicy – Załogowy hm. Adrian Kapica HO.
W chwili obecnej jesteśmy drużyną próbną, zdobywającą specjalność wodną.Jednak poza sportami wodnymi w wachlarzu naszych zainteresowań znajdują się również inne sporty, np: skoki spadochronowe, wspinaczka wysokogórska, speleologia, turystyka kwalifikowana.

 

14 Wielopoziomowa Drużyna Ratownicza im. Krysi Niżyńskiej

Kontakt
Drużynowa: pwd. Ewa Tokarczyk-Królik

Adres: 
Szkoła Podstawowa nr 2 
43-251 Pawłowice, ul. Pukowca 4

Terminy zbiórek:
Zastęp Harcerski Dachowce - Poniedziałki 16.30 do 18.00
Zastęp Starszo Harcerski Gryf - Czwartek 18.30 do 20.00

 

Telefon komórkowy: 
506153095

www.14dr.pl

17 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Sparta"

Kontakt:
Drużynowy Jakub Flasz

Adres:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. L. J. Kerna
44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 19

Terminy zbiórek :
Wtorek 18.30 do 20.00

Telefon Komórkowy
+48 537 579 807

27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Eskulapy

Kontakt
Drużynowy: pwd. Tomasz Zgórski

Adres:
Szkoła Podstawowa nr 19
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 3

Telefon komórkowy:
+48 728 451 492

www.eskulapy.pl

 

Próbna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "KOMANCZE"

Kontakt
drużynowy: dh. Łukasz Kawalec

Adres:
Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piastów 15 oś. Przyjaźń

Termin zbiórek:
Żeński zastęp-wtorki 17:30 - 19:30
Męski zastęp-środy 17:30 - 19:30